Hopp til innhold

– Idretten er økonomisk dopet

Interesseorganisasjon mener idretten er økonomisk dopet. Norges nyvalgte fotballpresident ønsker mer åpenhet og ber idrettsledere sette krav og grenser selv.

PENGER PENGER

Interesseorganisasjonen Tax justice network mener idretten er økonomisk dopet, og jobber for å synliggjøre økonomisk snusk.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hemmelighold og ledere uten økonomisk bakgrunn har skapt ukulturen som rår i idretten. Det mener Peter Ringstad i Tax justice network.

– Vi prøver å gjøre noe med strukturer og muligheter selskapene har i dag til å skjule penger og eierskap, og til å holde økonomisk virksomhet skjult fra det som offentligheten har innsyn i.

Ringstad er rådgiver i organisasjonen som ønsker å gjøre det vanskeligere for ledere i idretten å drive økonomisk kriminalitet. Hemmelige eierskap, skjulte overgangssummer og kampfiksing, er noen av idrettens store utfordringer, og organisasjonen ønsker mer oppmerksomhet rundt dette.

Vanlig å skjule regnskapstall

Ringstad mener det i dag er for lett å holde informasjon skjult. Eksempelvis offentliggjør kun 14 av 209 nasjonale fotballforbund i verden sine regnskapstall. Norge er blant de 14 landene som har noe mer åpenhet og Ringstad mener det er grunn til å tro at det er bedre i Norge enn mange andre land.

– I England fant man ut at over 30 milliarder kroner var i skatteparadis og nesten en fjerdedel av klubbene var eid gjennom selskaper i skatteparadis.

Peter Ringstad i Tax justice network

Peter Ringstad og Tax justice network ønsker mer åpenhet blant selskaper i idretten.

Han mener norsk fotball har andre utfordringer.

– Dette er ikke en situasjon vi ser i Norge. Her ser vi andre type utfordringer, som mye økonomisk uryddighet rundt spilleroverganger og vi har sett agenter som bruker skatteparadis, forklarer Ringstad.

Økonomisk bakgrunn mangelvare hos idrettsledere

Rådgiveren mener idretten i stor grad har en ukultur og et lederproblem, fordi økonomisk bakgrunn ikke er et like stort krav til idrettens ledere som i arbeidslivet for øvrig.

Idretten har betydelig risiko ved seg fordi mange som styrer idretten ikke har økonomi som sin primære innfallsvinkel. Mange kommer inn med bare idrettsbakgrunn eller engasjement for idretten. I tillegg har det kommet enorme pengesummer inn i idretten. Samtidig som sterke virkemidler ikke har kommet til i samme grad, for å hindre korrupsjon og at pengene havner på avveie.

Vil prege idrettsdebatten i årene fremover

Ringstad ønsker å starte en debatt rundt de økonomiske sidene av fotballen og idretten generelt. Han mener folks tillit er tynnslitt, og idretten må ta disse spørsmålene på større alvor.

Nyvalgt president i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen, mener økonomisk ukultur allerede er godt oppe på dagsorden og synes det er bra.

– Jeg er overbevist om at dette kommer til å prege idrettsdebatten i årene fremover. Om ikke idretten tar ansvaret selv og setter det på dagsorden, så gjør andre det. Idretten kommer ikke unna dette, sier Svendsen.

Svendsen

Terje Svendsen tror debatten om økonomisk ukultur i idretten vil fortsette i årene som kommer.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Han mener idrettsledelsen selv må finne en balansegang mellom å være åpen om driften og det å ikke blottlegge seg i forretningsmessige konkurransesituasjoner.

– Det er viktig med åpenhet og at idretten selv er med på kravene. Idretten må selv sette grenser på åpenhet. For eksempel kan det være rene forretningsmessige hensyn å ta, man skal ikke trenge å brette ut detaljer som svekker konkurranseevnen, mener Svendsen.