Hopp til innhold

Frp i Troms vil ha kjemisk kastrering av overgripere

Årsmøtet i Troms Fremskrittsparti går enstemmig inn for at kjemisk kastrering skal innføres som straff for grove seksuelle overgrep mot barn.

Kristian Eilertsen

FpU-leder Kristian Eilertsen fremmet forslaget om kjemisk kastrering.

Foto: NRK

Uttalelsen ble fremmet av lederen i ungdomspartiet, Kristian Eilertsen. Han innser at forslaget til straffemetode er drastisk, men mener likevel forslaget fylkespartiet nå stemte for er et humant alternativ for å begrense gjentakelsesfaren for overgrep.

– Det er klart at små forsvarsløse barn trenger å beskyttes i større grad, og da ønsker vi i FpU å vektlegge samfunnets beskyttelsesbehov mer enn pedofiles forplantningsrett for å si det på den måten, sier Eilertsen.

Troms Frp holdt sitt årsmøte i Tromsø i helga. Her stemte de over en resolusjon om barns trygghet, hvor forslaget om kjemisk kastrering ble lagt fram. nbsp;Det ble blant annet argumentert om at liknende avstraffing er testet ut i Danmark og Polen.

«Troms Frp skal arbeide for at kjemisk kastrering innføres som traff for grove seksuelle overgrep mot barn. Ordningen bør innføres i inneværende stortingsperiode,» står det i resolusjonen som sendes til Frp sin justisfraksjon på Stortinget.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen sier regjeringen ikke har tatt stilling til forslaget. Fylkesårsmøtene er viktige politiske verksteder, alle innspillene fra fylkesårsmøtene vil bli vurdert og håndert i henhold til vanlige prosedyrer, skriver departmentet i en kommentar.

SMISO reagerer på forslaget

Allerede da forslaget om kjemisk kastrering først ble lagt fram, reagerte Lene Sivertsen ved støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) på forslaget.

– Seksuelle overgrep er ikke nødvendigvis bare styrt av lyst. De handler også om makt og kontroll. En kjemisk kastrering vil eventuelt bare ta den seksuelle lysten. Overgrepsbildet er mer komplisert enn som så, sier Sivertsen.

Hun tror mange syns det er vanskelig å forholde seg til virkeligheten rundt seksuelle overgrep.

– Vi tenker på overgriperen som et monster, og hvis vedkommende blir kastrert så vil utfordringene med flere overgrep være løst, sier Sivertsen.

– Sats på behandling

Hun etterlyser mer fokus på forebygging og hva som kan gjøre for å behandle overgripere så ikke nye overgrep skjer.

– De trenger behandling så de kan forstå handlingene de har gjort, og få verktøy som gjør at de reagerer på en annen måte senere. De må lære at dette er noe man ikke gjør, og noe som skader barn for resten av livet, sier Sivertsen.

Konflikt i Troms-Frp

På årsmøtet fikk også konflikten i fylkespartiet til Frp mye fokus.

Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg boikottet årsmøtet. Boka til Per Sandberg får skylden for at konflikten i Troms Frp eskalerer.

– Jeg ba dem vurdere en reaksjon på Per Sandbergs bok, der jeg og andre Frp-ere fra Troms blir utskjelt. Når så ikke skjedde, tolker jeg det som at de støtter Sandbergs framstilling i boka. Det kan jeg ikke akseptere, sier Korsberg til NRK på spørsmål om hvorfor han ikke stilte på møtet.

Konsekvensen er at Korsberg bare forholder seg til sitt politiske oppdrag fra velgerne i Troms, og til de som fremmer saker til han. Det samarbeidet går utmerket, forsikrer han.