Vet lite om konsekvensene av seismikkskyting

Havforskere erkjenner at de ikke vet nok om konsekvenser av seismikk.

Seismikk skytes fra båten

Illustrasjon: Slike trykkbølger sendes ut under seismikkskyting.

Foto: Grafikk: NRK / NRK

Kunnskapen om hvordan fisk reagerer på seismikk er mangelfull. Det erkjenner havforskerne.

Forsker Lise Doksæther Sivle ved Havfoskningsinstituttet sier at det ikke er noe forskning som dokumenterer hvor lenge fisken er borte fra feltene etter seismikkskyting.

– Det har vært to store forsøk. Det ene var på Nordkappbanken i 1992, også var det et på Vesterålen i 2009, sier Sivle.

Fører til reduserte fangster

Den intensive seismiske aktiviteten som nå foregår i Barentshavet har ført til store protester blant fiskere. Utfordringen er at fisken rett og slett forsvinner.

Sivle bekrefter at det er dette forskningen viser.

– En del av dem viser at du får reduserte fangster i omtrent en uke etter at seismikkfartøyet har forlatt området, sier hun.

Usikkert etter en uke

Men hva som skjer på lengre sikt enn en uke vet forskerne svært lite om.

– Når de gjorde dette forsøket fulgte de med frem til en uke etterpå. Lengre enn det så gjorde de ikke observasjoner. Derfor vet vi egentlig ikke hva som skjer etter en uke, sier hun.

Og årsaken e ganske enkel.

– Det har rett og slett ikke vært midler til å gjøre denne typen forskning, sier hun.

Forskning finansieres blant annet gjennom Forskningsrådet. Der har ingen så langt kunne svare på hvorfor forskning knyttet til seismikk ikke har hatt høyere prioritert.