Veiarbeiderne knuste en hellig stein – da startet problemene

Entreprenøren valgte å be åndene om unnskyldning da de ble rammet av brann og andre uhell.

Samisk offerstein som ble sprengt bort på E69 mot Nordkapp.

Denne samiske offersteinen sto langs E69 på vei mot Nordkapp, men ble sprengt bort i forbindelse med veiarbeidet.

Foto: Statens vegvesen

Under arbeidet med å bygge en ny tunnel ut mot Nordkapp ble det sprengt bort en hellig samisk offerstein.

Etter dette har hele veiprosjektet vært forfulgt av forsinkelser, brann i en lagerhall og en rekke andre større og mindre uhell.

Nå knytter reindriftssamer i området problemene til de hellige samiske steinene.

Uforklarlige hendelser

– De fikk forvarsel fra oss om at offersteinen ikke måtte ødelegges. Jeg er skuffet over at det har skjedd, sier Mikkel Sara, leder i det lokale reindriftsområdet.

reindriftsutøver Mikkel Sara

Reindriftsutøveren Mikkel Sara sier han advarte mot å ødelegge steinen. – De trodde vel ikke på oss, men så fikk de mange problemer i anleggsarbeidet, sier Sara.

Foto: Allan Klo / NRK

Da veiarbeidet startet i 2019, måtte nemlig en diger stein inne i Skarvbergvika knuses og fjernes fordi den lå midt i traseen til den nye vegen.

Men dette var en av tre samiske offersteiner i området.

Reindrifta i området forteller at det å ødelegge en offerstein kan straffe seg. Uhell og trøbbel er også noe som har forfulgt arbeidet ved Skarvbergtunnellen.

En brann i et verkstedtelt, snøskred ved tunnelåpningen og arbeidsstans på grunn av mistanke om koronasmitte er noen eksempler.

Brann i verkstedhall i Skarvbergvika ved E69 i Porsanger. Skarvbergtunnelen

Denne store plasthallen på 350 kvadratmeter inneholdt alt av utstyr for tunnelprosjektet. I april i fjor sto den i flammer.

Foto: Skanska Norge AS

Mikkel Saras familie har drevet med reindrift under det hellige fjellet i generasjoner.

Sara sier han er sikker på at problemene som har forsinket arbeidet med Skarvbergtunellen, har sammenheng med offersteinen som ble ødelagt.

– Det er noe i naturen, og vi mennesker vet ikke alt. Men offerstein er offerstein, sier han.

Sa unnskyld med å legge ned blomster

Etter at de sprengte bort steinen, ble utbyggeren rådet av den samiske lokalbefolkningen til å legge ned blomster ved offersteinen på den andre siden av fjorden.

Det var et råd som Tor Gildestad, prosjektleder i entreprenørkonsernet Skanska, valgte å følge.

– Vi har hatt en del underlige hendelser, og det samiske miljøet anbefalte oss å gi en unnskyldning.

Samisk offerstein i Porsanger kommune på E69 mot Nordkapp.

Utbyggeren Skanska ble rådet til å legge blomster for å blidgjøre offersteinen «Ho mor», som står på motsatt side av vika fra offersteinen som ble sprengt bort, «Han far». Disse steinene har i flere årtusener stått og sett på hverandre.

Foto: Statens vegvesen

Gildestad sier de hadde en gjennomgang av alle kulturminnene med byggherren før arbeidet startet.

– Men vi var ikke klar over at steinen eller «gubben» vi har fjernet, hadde en «kone» på den andre siden.

– Hva slags respekt har dere overfor disse temaene?

– Jeg vil si at vi jobber respektfullt overfor denne typen saker. Vi har hatt tett og god dialog med Mikkel Sara, talsmannen til samene her. Vi har også jevnlige møter med ham når han er på sommerbeite med dyrene.

Skarvbergtunnelen

Gildestad sier samisk helligdom har blitt en snakkis blant kollegaene i Skanska, som har opplevd en rekke problemer i forbindelse med veiprosjektet. – Vi har hatt en del underlige hendelser, sier prosjektlederen.

Foto: Allan Klo / NRK

Mener utbyggere må ta lærdom av saken

Før Statens vegvesen gikk i gang med prosjektet, hadde de en gjennomgang med kulturminneavdelingen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Sametinget.

I denne gjennomgangen ble ikke de samiske offersteinene nevnt.

– Hadde vi visst om offersteinen i en tidligere fase, tror jeg nok at vi ville prøvd å flytte den. Kanskje gitt den en ny tomt på andre siden av veien, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Edgar Olsen.

Skarvbegrtunnelen

Edgar Olsen prosjektleder for Statens vegvesen, sier de hadde valgt å flytte steinen, dersom de hadde fått vite om viktigheten av den tidligere.

Foto: Allan Klo / NRK

Utfordringen er nemlig at mange samiske kulturminner ikke blir registrert. Det var heller ikke steinene i Skarvbergvika.

Men ifølge Sametinget skulle likevel kulturminneforvaltningen blitt kontaktet dersom gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet kom frem i forbindelse med veiarbeidet.

– Utbyggere kan ta lærdom av det her. Med en gang man får vite at det kanskje finnes samiske kulturminner i området, må man stoppe arbeidet til det blir undersøkt, sier rådsmedlem på Sametinget, Hans Ole Eira.

Hans Ole Eira

Rådsmedlem i Sametinget, Hans Ole Eira, opplyser om at gamle offersteiner fra 1917 eller tidligere er automatisk fredet når de blir registrert. Han oppfordrer folk til å registrere disse. – Hvis ikke er det helt umulig for oss å verne om dem, sier han.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Vil ha unnskyldning

Både Eira og reindriftsutøveren Mikkel Sara mener derfor det bør komme en unnskyldning fra Vegvesenet.

– Ja, jeg synes en beklagelse hadde vært på sin plass. Jeg synes det er litt kritikkverdig at ikke Vegvesenet har tatt kontakt med Sametinget og kulturminneforvaltningen om den steinen, hvis de har fått vite om at det finnes en sånn stein der, sier Eira.

Samferdselsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de ikke fikk vite om offersteinen før forrige uke, da statsråden spilte inn en video der han fortalte om offersteinene.

Skarvbergtunnelen

E69 er veien mot Nordkapp, som er en turistmagnet om sommeren. I andre halvdel av 2022 skal den nye Skarvbergtunnelen stå klar.

Foto: Allan Klo / NRK

Tunnelen er velsignet

Sara mener det å ta hensyn til offersteinen handler om respekt for naturen.

– Hvor godt er denne kulturen kjent for dem som ikke har samisk bakgrunn?

– Jeg tror det er godt kjent. Det er mange steder det er offersteiner sørpå også, sier reindriftsutøveren.

Skarvbergtunnelen

Tirsdag fikk utbyggeren gjennomslag i den nye Skarvbergtunnelen. Tunnelen og den nye veien er forsinket og forventes nå klar i andre halvdel av 2022.

Foto: Allan Klo / NRK

Han er fornøyd med den nye tunnelen og veien, og sier bilistene ikke trenger å være bekymret.

– Veien og tunnelen er velsignet. Det blir en fantastisk god tunnel. Og når de kommer ut, ser de Skarvbergvika – selv om ikke alt er som det engang var, sier Sara.