Tverrpolitisk storm mot å legge ned kystradiostasjoner

Telenor sin nedleggelse av kystradiostasjonene i Vardø, Florø og Tjøme skaper politisk storm. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har nå fremmet skriftlige spørsmål i Stortinget om saken, mens Høyre krever at Telenor stopper prosessen umiddelbart.

Vardø kystradio

NEDLAGT: Styret i Telenor vedtok 4. april å legge ned kystradiostasjonene i Vardø, Florø og Tjøme

Foto: Amund Trellevik/NRK

Stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark, Laila Davidsen, reagerer sterkt på nedleggelsen av Vardø Radio, den eneste kystradioen nord for Bodø.

– Nå skapes det stor usikkerhet for kompetansemiljøet som Vardø Radio og Kystverket utgjør i Vardø, samt for sikkerheten til sjøs. Telenor skriver på sine egne sider at Vardø Radio en meget viktig funksjon i forhold til fiskeflåten og annen skipstrafikk.

– Det virker da svært merkelig at denne vedtas lagt ned uten hverken høring eller annen offentlig informasjon i forkant, sier Davidsen.

Laila Davidsen, ordfører i Alta

KRITISK: Stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark, Laila Davidsen, mener næringsminister Monica Mæland må gripe inn hvis ikke Telenor kan forsikre at sikkerheten til sjøs vil bli like godt ivaretatt etter sentraliseringen.

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no / Høyre

Spør om garantier for sikkerheten

På Stortinget er det tverrpolitisk skepsis til nedleggelsen av kystradiostasjonene. SVs Kirsti Bergstø har levert følgende skriftlige spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen:

«Hvilke faglige og beredskapsmessige vurderinger er gjort i forbindelse med beslutningen om å sentralisere kystradiostasjonene, og kan statsråden garantere at funksjon og sikkerhet ikke svekkes som følge av at kystradiostasjonene i Vardø, Florø og Tjøme legges ned?»

Kirsti Bergstø

SIKKERHET: Stortingsrepresentant for SV i Finnmark, Kirsti Bergstø, vil ha forsikringer om sikkerheten.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Senterpartiet er også opptatt av sikkerheten i sitt skriftlige spørsmål i Stortinget:

«Kan statsråden garantere at beredskapen blir like god, at viktig lokalkunnskap ivaretas, og at det finnes reserveløsninger hvis den digitale løsningen er nede?»

Arbeiderpartiet spør rett ut om nordlendingen og justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen vil stoppe nedleggelsen av én av kystradiostasjonene – nemlig Vardø Radio.

– Ministeren må gripe inn

Høyres stortingsrepresentant Laila Davidsen frykter for sikkerheten i Barentshavet.

– Jeg tror ikke ut fra den informasjonen jeg har at sikkerheten vil bli godt nok ivaretatt uten Vardø Radio. De har en kompetanse og en lokalkunnskap som er helt unik for sjøfarten utenfor Finnmark og Troms, og jeg ser vanskelig for meg at den blir like godt ivaretatt fra Bodø.

Hvis Telenor ikke kan legge fram informasjon som forsikrer at sjøsikkerheten vil bli ivaretatt, hva da?

– Ja, hvis ikke Telenor kan synliggjøre at sikkerheten til sjøs både for fiskere og annen skipsfart blir minst like god som i dag er det helt åpenbart at ministeren må gripe inn, sier stortingsrepresentant for Høyre, Laila Davidsen.

-Vil bedre beredskap

Direktør for Telenor Kystradio, Terje Hammer, sier omleggingen vil føre til bedre sjøsikkerhet ved at det blir oppretta større fagmiljø på Sola og i Bodø. Hammer sier beslutningen om å legge ned stasjonene i Vardø, Florø og Tjøme har skjedd i samråd med Justisdepartementet.

– Sjøsikkerhet er sentralt for mange kystsamfunn, hadde det ikke vært en fordel med en større grad av åpenhet før vedtak ble gjort?

– Nå ble vedtaket gjort 31. mars. Det er ikke så lenge siden. Vår førsteprioritet da var å informere og ta vare på de berørte ansatte. Vi jobber nå med å få med flest mulig til Bodø og Sola, men forstår at det er et vanskelig valg for mange.