Trym kan bli tvunget til å flytte fra Svalbard

Trym (9) har Downs syndrom og vil ha behov for spesialundervisning når han begynner på videregående skole. Det vil ikke myndighetene gi han.

Video Skole Svalbard

– Skal Svalbard være de perfektes samfunn, spør faren til Trym (9). Gutten med Downs syndrom har ikke rett til spesielundervisning når han begynner på videregående skole. Det har Kunnskapsdepartementet bestemt.

– Kanskje vi bare må flytte sørover for at han skal få det tilbudet han trenger. Vi ønsker i utgangspunktet ikke det, sier Tryms mor Tove Eide.

Stortinget har bestemt at Longyearbyen skal være et fullverdig familiesamfunn. Lokalpolitikerne har derfor oppretta et videregående skoletilbud.

Men nå er det kommet en klar beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at elever ikke har rett til å få spesialundervisning.

– Jeg synes det er uverdig og uetisk at de barna som trenger ekstra opplæring eller annen form for opplæring ikke skal få ta del i opplæringa og samfunnet her, sier Linda Sommervold som også har barn på Svalbard.

– Det må finnes midler

Skal oppvekstforetaket på Svalbard kunne gi Trym spesialundervisning på videregående må de selv finne midler til det.

– Skal vi kunne gi et tilbud utover det som er gitt i føringene fra departementet så må vi ha midler til å kunne gjøre det, sier leder for oppvekstforetaket Anne Ellingsen.

Lokalstyret har også problemer med på egen hånd å sørge for spesialundervisning.

– Vi kommer til å gå tilbake til Kunnskapsdepartementet. Jeg føler ikke at jeg kan tilby spesialundervisning uten en tilsynsmyndighet og lovhjemmel, sier leder for Longyearbyen lokalstyre Christin Kristoffersen (Ap).

Oppvekstforetaket Svalbard

Oppvekstforetaket Svalbard

Foto: Trygve Andreassen / NRK

De perfektes samfunn

Foreldre i Longyearbyen er nå i ferd med å opprette en egen interesseorganisasjon som skal jobbe for at barna dere skal ha rett til tilpasset opplæring.

– Dette går jo litt på hvilket samfunn vi skal ha i Longyearbyen. Skal det være de perfektes samfunn eller skal vi sørge for å legge til rette for at vi tar vare på alle, sier Tryms far Terje Aunevik.

Trym Aunevik
Foto: Trygve Andreassen / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Turi Enoksen

Se kveldens Nordnytt med Turi Enoksen