Tromsø-politikere krever kortene på bordet i underslagssaken

Sentrale politikere i Tromsø ser alvorlig på at kommunedirektøren ikke informerte kommunens kontrollorganer om mulige lovbrudd ved en avdeling i helse- og omsorgssektoren.

Kommunedirektør Britt Elin Steinveg

Kommunedirektør avviser kritikken fra politikerne. – Jeg har vært veldig bevisst på når det har vært riktig tidspunkt å varsle og informere de ulike instansene, sier hun.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

– Dette er den mest alvorlige saken jeg har vært borti i de 12 årene jeg har vært politiker i Tromsø kommune, sier Gunhild Johansen (SV), leder i helse- og velferdsutvalget.

Onsdag kunne NRK fortelle at kommuneledelsen i Tromsø unnlot å informere kommunens kontrollorganer om mulige lovbrudd og sløsing med kommunale penger.

To tidligere ledere i en avdeling i helse- og omsorgssektoren er siktet for underslag i millionklassen.

Bakgrunnen for politianmeldelsen er avsløringer i avisa Nordlys.

– Alle alarmklokker burde ringt

– Det er to alvorlige forhold ved saken. Det ene er hva som skjedde ved avdelingen, at man har solgt kommunale eiendeler og puttet penger i egen lomme. Det er spesielt alvorlig i en situasjon der Tromsø kommune sliter for å holde budsjettene. Ved denne avdelingen har det vært et stort overforbruk, sier Gunhild Johansen.

– Det andre jeg synes er veldig alvorlig, er det som nå kommer frem om at dette har vært kjent. Det har vært varslet om dette en god stund før vi politikere ble orientert.

Kommunedirektør Britt Elin Steinveg mener varselet hun mottok i januar og funnene i administrasjonens interne rapport av 15. februar, ikke gir indikasjoner på mulige misligheter.

Gunhild Johansen er ikke enig.

– Det er veldig alvorlige ting som kom frem. Alle alarmklokker burde ringt allerede da, sier hun.

Johansen mener det er for tidlig å si om dette bør få følger for kommunens øverste administrative leder.

– Nå er det viktig at kontrollutvalget får gjort jobben sin, og at vi får alle kortene på bordet. Så får vi vurdere om dette skal få følger for andre enn dem som er politianmeldt.

– Kommuneledelsen har plikt til å varsle

– Det er slik at kommuneledelsen har plikt til å varsle revisjonen og kontrollutvalget dersom en har mistanke om misligheter i Tromsø kommune. Jeg forventer at vi som folkevalgte får en orientering av administrasjonen om dette, sier opposisjonspolitiker Erlend Svardal Bøe (H).

Også Helga Marie Bjerke (KrF) er kritisk til administrasjonens håndtering av saken.

– Jeg synes det mest bekymringsfulle er at kommuneledelsen ikke reagerte i 2016 da de fikk tilbakemeldinger om at her kan det være noe som ikke er korrekt. Det trenger ikke nødvendigvis å være underslag eller ulovligheter, men en ukultur, sier Helga Marie Bjerke (KrF). Hun mener denne type ukultur når det gjelder bruk av penger, der man ikke følger budsjettene er en av årsakene til at man er kommet så skjevt ut økonomisk i Avdeling for helse og omsorg.

I likhet med Johansen mener Bøe og Bjerke det er for tidlig å si om dette bør få følger for stillingene til kommunens øverste leder.

Jarle Heitmann (Ap), leder i Kultur-, idretts- og friluftsutvalget sier til NRK at han vil avvente kommunedirektørens og kontrollutvalgets gjennomgang før han kommenterer saken.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Han henviser videre til kommunedirektør Britt Elin Steinveg.

Kommunedirektøren avviser kritikken

Kommunedirektøren er ikke enig i at hun burde ha varslet kommunens kontrollinstanser om de mulige lovbruddene på et tidligere tidspunkt.

– Jeg har vært veldig bevisst på når det har vært riktig tidspunkt å varsle og informere de ulike instansene. Jeg mener vi har håndtert det riktig, men tar til etterretning at politikerne mener noe annet, sier Steinveg i en e-post til NRK.

Hun hevder det omtalte notatet fra 2016 ble kjent for ledelsen i administrasjonen først da det kom til den interne revisjonsgruppen kommuneledelsen satte ned i juni i år.

Steinveg bekrefter at kommunedirektøren mottok et tips fra en tidligere ansatt på uredelig praksis ved avdelingen i januar 2019. Hun opplyser at tipset og regnskapsresultatet for 2018 gjorde at internkontrolltjenesten fikk oppgaven med å kontrollere avdelingen.

– Det var ingen ting i internkontrollrapporten av 15. februar som indikerte straffbare forhold. Brudd på interne regelverk ble fulgt opp internt våren 2019, sier hun.

Steinveg sier hun nådde terskelen for å varsle revisjonen i juni. Da ble hun gjennom Nordlys kjent med opplysninger om mulig underslag og straffbare forhold.

Kommunedirektøren mener kommunens administrative ledelse har håndtert saken riktig. Hun viser til at de i sommer satte ned en intern revisjonsgruppe for å gjennomgå avdelingen, i samarbeid med KomRev Nord. Videre fikk politisk ledelse ved formannskapet oversendt internkontrollrapporten.

– Saken har vært behandlet i formannskapet i flere runder, samt at kommunestyret har fått en skriftlig rapport.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein