Hopp til innhold

Trives med å få bestemme selv

De psykisk utviklingshemmede har fått større frihet til å bestemme over egne liv.
Det sier fagfolk, 25 år etter at ansvars- eller Hvpu-reformen ble gjennomført.

Trastad gård var tidligere en institusjon.

Aktivitets og fritidstjenesten i Kvæfjord kommune holder til på Trastad, og der trives bruker Wenche Kind.

– Jeg var ni år, og det var litt rart med det samme. Det sier Wenche Kind, en av dem som i 25 år bodde på Trastad i Kvæfjord da den var en institusjon for psykisk utviklingshemmede.

Trastad Gård i Kvæfjord var sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge fra 1954 til 1991.

I dag koser hun og de andre brukerne seg med blant annet billedlotto, i lokalene til aktivitets og fritidstjenesten i Kvæfjord kommune, som i dag holder til på Trastad.

Og Wenche, en av brukerne trives godt med å kunne bestemme det meste selv.

Glad for at institusjonen er nedlagt

Det bodde på det meste 400 personer på Trastad gård. I 1991 kom ansvars- eller Hvpu-reformen, og beboerne flyttet hjem til sin kommune.

Ågot Hammari, helse og omsorgssjef i Kvæfjord kommune mener det var på sin plass å legge ned institusjonene.

– I pakt med utviklingen av velferdssamfunnet var det også på sin plass at mennesker med utviklingshemming skulle få et tilbud om å bo i den kommunen de kom fra, eller var født i, sier Hammari.