To kommuner ute av Robek-lista

Lenvik og Storfjord kommuner er nå ute av fylkesmannens Robek-liste. De siste årene har kommunene trengt statlig godkjenning for å oppta lån eller for å inngå langsiktige leieavtaler. Nå er økonomien i Storfjord og Lenvik under kontroll, og tidligere års underskudd betalt. I Troms står fortsatt Torsken, Nordreisa og Kvæfjord på Robek-lista.