Vindkraft kan bli like lukrativt som olje

I skyggen av oljejubelen i Nordkapp, gir det planlagte vindkraftverket i Fálesrášša minst like store ringvirkninger for vertskommunen Kvalsund.

Finnmark Kraft

Finnmark Kraft feiret i januar i år konsesjonen til sitt planlagte vindkraftverk i Kvalsund. Fra venstre: Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag), administrende direktør John Masvik, økonomisjef Marius Stabell og Søren Karlstrøm (FeFo).

Foto: Robin Mortensen

Ringvirkningene av det planlagte vindkraftverket til Finnmark Kraft i Fálesrášša i Kvalsund vil bli merkbare, men bare fordi kommunen er så liten.

Det kommer fram i en rapport fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang.

– Tilsammen har vi regnet ut at det dette vindkraftverket i driftsfasen vil gi litt over 30 arbeidsplasser i Kvalsund. Siden kommunen bare har 380 arbeidsplasser fra før, er dette åtte-ni prosent. Det er ganske mye, sier samfunnsøkonom Erik Holmelien i selskapet Agenda Kaupang.

Kart Fallesrassa

Her mellom Klubbukt og Kokelv planlegges det nye kraftverket.

Foto: Finnmark Kraft

Milliardinvesteringer

Kraftverket er et av to milliardinvesteringer i Vest-Finnmark de neste årene. Det andre er Statoils ilandføringsterminal for olje på Veidnes i Nordkapp kommune.

Holmelien har lagd rapporten som skisserer ringvirkningene av det planlagte vindkraftverket i Kvalsund. Han ser for seg kanskje 60 årsverk i byggefasen, fordelt over to-tre år.

– For regionen betyr det nesten ingenting. Det er helt opplagt, mener han.

Ifølge Holmelin vil effekten i Nordkapp være dobbelt så stor som i Kvalsund.

– I driftsfasen så vil nok en oljeterminal ha en sysselsetting på 35 personer. Med ringvirkninger gir det kanske 60 årsverk i Nordkapp, altså det dobbelte av det i Kvalsund, sier han.

John Masvik

Administrerende direktør John Masvik.

Foto: Pressebilde

Ikke enig

Administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft er ikke enig i konklusjonene om at ringvirkningene fra vindkraftverket kun kommer Kvalsund kommune til gode.

– Fálesrášša er et stort prosjekt på inntil 60 vindturbiner og cirka to milliarder i investeringer. Kaupang vurderer dette til å være rundt 500 millioner i norske leveranser, og av det så mener dem at regionale leveranser kan bli på 238 millioner. Så jeg er ikke helt enig i at det bare er Kvalsund som blir berørt av dette, sier Masvik.

Vindturbiner

Inntil 60 vindturbiner planlegges i Kvalsund.

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

Viktige kraftleveranser

Masvik peker på en annen viktig faktor som det er vanskelig å se bort fra når betydningen av vindkraftverket skal vurderes.

– Hovedgrunnen til at NVE ga konsesjon til dette prosjektet er at det er bruk for det i Finnmark, og at det kan være nyttig med de kraftleveransene som olje- og gassektoren trenger, sier han.

Kakefest Finnmark Kraft

Fra kakefesten til Finnmark Kraft.

Foto: Robin Mortensen

Forventer millioninntekter

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen mener den økte eiendomsskatten blir viktig for kommunen.

– Vi får en betydelig andel eiendomsskatteinntekter. Ut fra de beregningene som er gjort hos oss så vil det gi oss 16-17 millioner, som bidrar til at Kvalsund kommune kan utvikle seg, sier Olsen.

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Ordfører Ragnar Olsen.

Foto: Allan Klo / NRK