Tiltalt for kidnapping

Elektron-kapteinen er tiltalt for kidnapping og ulovlig fiske.

 

Den russiske tråleren Elektron

Det opplyser den russiske riksadvokaten på sine Internett-sider.

Kaptien Valery Yarantsev blir fortsatt etterforsket for ulovlig fiske og for å ha tatt to norske kystvaktinspektører som gisler.

Norsk bevismateriale

Statsadvokat Lars Fause, som etterforsker saken fra norsk side er nå i Moskva for å overlevere bevismateriale til russiske rettsmyndigheter. Avhør som norske påtalemyndigheter har gjort av kystvaktpersonellet som forfulgte Elektron, er blant det statsadvokat Fause har overlevert til russerne. Han tror at samarbeidet om Elektron kan føre til et nærere samarbeid i fremtiden.

– Vi forventer at vi i fremtiden kan få et godt rettslig samarbeid med russiske påtalemyndigheter, også i saker som er i vår interesse å få besvart, sier Lars Fause.

 Statsadvokaten har ikke fått vite når saken mot Elektron-kapteinen kan komme opp for retten.

Omfattende etterforskning

 – Det var ikke temaet for møtet jeg hadde med statsadvokaten her i Moskva i dag. Jeg overleverte kun dokumenter til ham, og kjenner ikke til hva de gjør med saken. Men jeg har bedt om å få beskjed når det foreligger et påtalevedtak eller en endelig dom, sier Fause.

Tiltalten mot den russiske kapteinen er en del av en større etterforskning av ulovlig fiske med ulovlig redskap i farvannet utenfor Svalbard.