TIL hadde et underskudd på nesten seks millioner kroner i fjor

Styret er ikke fornøyd med resultatet, og mener færre tilskuere og sjokktapet mot Senja har mye av skylden.

Alfheim stadion

TIL budsjetterte med 4.000 tilskuere i fjor.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

TIL Fotball AS hadde en omsetning på 53,6 millioner kroner i 2015 og fikk et underskudd på 5,9 millioner kroner.

– Styret i selskapene er ikke fornøyd med resultatet, men vi kan konstatere at vi samlet sett driver bedre enn i 2014. Sammenlignet med 2014 er det en reduksjon i det konsoliderte underskuddet på vel fem millioner kroner. Noe som er halvparten av underskuddet ett år tidligere, sier styreleder Per Aronsen.

De viktigste årsakene til underskuddet er svikt i tilskuertallet i forhold til budsjett, tidlig exit fra cupen da de ble slått ut av Senja og ekstraordinære personalkostander, skriver Tromsø IL i en pressemelding.

TIL budsjetterte med 4.000 tilskuere i fjor, til tross for at det året før 2653 tilskuere i snitt på Alfheim stadion. Ekstraordinære personalkostnader handler trolig mye om Steinar Nilsens sluttpakke.

Mohn-gave

Styreleder i TIL Holding, Per Aronsen, og administrerende direktør i TIL, Ulf Johansen. Her fra da det ble klart at Trond Mohn kjøpte Alfheim stadion.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Spillersalg og billig stadion

TIL Holding AS, som eier 100 prosent av aksjene i TIL Fotball AS fikk en omsetning på 2,5 millioner kroner i 2015, og et overskudd på 9,3 millioner. Overskuddet skyldes i stor grad spillersalg og oppskriving av verdiene på aksjene som TIL Fotball AS eier i Alfheim stadion II AS.

Utsiktene for 2016 og fremover vurderes av styret til å være bra, da merverdien av aksjene i Alfheim stadion II AS på sikt vil gi gevinst på aksjene TIL eier og kostnadene knyttet til stadion vil bli vesentlig redusert.

– Videre vil de gunstige leieavtalene TIL har i Alfheim Arena etter at Trond Mohn ble eier av bygget, bidra til reduserte kostnader og økte inntekter. Klubben er i riktig utvikling mot en styrket økonomi, sier Aronsen.

Men det vil fortsatt være viktig å ha fokus på kostnadsbruken og arbeide med å øke inntektene for TIL, mener han.

– Det er helt nødvendig å levere positive resultater fremover. For å nå våre mål må vi lykkes med vårt salgsarbeid av sesongkort og kampbilletter, jobbe enda tettere med våre samarbeidspartnere og styrke klubbens stilling i regionen vår. Dette har vi gode forutsetninger for å få til selv om jeg gjerne skulle sett et årsregnskap i pluss allerede nå, sier Aronsen.