Svenske sykepleiere bruker ferien til full jobb i Norge

Tre tusen svenske sykepleiere jobber på norske sykehus og andre helseinstitusjoner nå i sommer.

Marica Nilsson og pasient

Marica Nilsson er en av de mange svenske ferievikarene som er med på å holde hjulene i gang på norske sykehus i sommer

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Sykepleierforbundet er bekymret

Hanne Marit Bergland

Hanne Marit Bergland i Sykepleierforbundet er bekymret for pasientsikkerheten

Foto: Guro Storskjær

– Det bekymrer oss at sykepleiere som jobber i full stilling andre steder resten av året bruker ferien sin til å arbeide i Norge.

Det sier Hanne Marit Bergland. Hun er leder for Sykepleierforbundet i Troms.

– For mange vakter øker faren for at det kan skje feil. Jeg vil ikke påstå at det går ut over sikkerheten for pasientene, men jeg velger å stille spørsmålet.

Likevel er det beklagelig at norske sykehus må hente inn slitne sykepleiere fra andre land for at hjulene skal gå rundt i sommer, sier hun.

LES:

Tjener godt i Norge

Niklas Kristensson og Joakim Sjøbeck

Den svenske sykepleiervikaren Niklas Kristensson blir tatt i mot av den svenske avdelingssykepleier Joakim Sjøbeck på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø er et av sykehusene i landet som har et stort antall svenske vikarsykepleiere på jobb i sommer.

En av dem som er kommet til Norge for å jobbe i ferien sin er Marica Nilsson.
Hun har full sykepleierstilling i Sverige.

Hun forteller at det er flere grunner til at hun bruker sommerferien sin på jobb i Norge.

– Det er spennende å jobbe her, jeg lærer nye ting, får nye venner og så tjener jeg godt.
Lønna mi her i Norge er ca 10.000 kroner høyere i måneden enn hjemme i Sverige, sier hun.

Sykehuset er ikke bekymret

Inger Kopland er assisterende avdelingssykepleier på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Hun ser klart problemstillinga, men føler seg tvunget til å velge mellom to onder.

– Alternativet vårt er å drive sykehuset med halv bemanning om sommeren.

Det vil føre til en enorm belastning på våre egne sykepleiere som er på jobb. Det er et dårlig alternativ. Da er det bedre at vi henter inn vikarer fra andre land.

Vi vet jo godt at dette er sykepleiere som er i full jobb i hjemlandet og som bruker ferien sin hos oss. Det er store individuelle forskjeller, men vi snakker jevnlig med dem for å forsikre oss om at de har det bra og at de ikke sliter seg ut hos oss, sier Kopland.


Ikke ulovlig

– Det er ikke ulovlig at sykepleiere som er i full jobb i Sverige bruker ferien sin til å jobbe i Norge.
Det sier regiondirektør Truls Johannessen i Arbeidstilsynet.
– Det er først om de jobber i strid med arbeidstidsbestemmelse her i Norge at det blir ulovlig, sier han.