Søk om penger til idrettsanlegg

Troms fylkeskommune trenger innspill til bygging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for neste år. I år ble det fordelt 52 millioner kroner til et 100 talls ulike anlegg. Det sier anleggsrådgiver, Johnni Håndstad i Troms Fylkekommune. Behovet for anlegg er stort, og tippemidlene til fylket er avhengig av hvor mange søknader som kommer inn, sier Håndstad. Alle idrettslag, velforeninger, friluftsorganisasjoner, stiftelser og samvirkeforetak kan søke tippemidler.