Dette bildet gir stjerner i øynene til oljedirektøren

Denne uken lot oljedirektøren i Oljedirektoratet journalistene få en smakebit av hva som kan finnes i de nye delelinjeområdene i Barentshavet.

Nyland 2

Oljedirektør Bente Nyland forklarte at seismikkbildet kun var en liten smakebit av den bearbeidede seismikkdataen som var samlet inn i det nye området i Barentshavet i år.

Foto: Oljedirektoratet/Berit Roald/SCANPIX

– Hvis det er noen av dere som ikke ser hva dette er, så kan jeg forklare. Det dere ser er et bilde som gir stjerner i øynene på en geolog, sa oljedirektør og geolog Bente Nyland under denne ukens pressekonferanse.

Mandag presenterte oljedirektør Bente Nyland i Oljedirektoratet hvordan året 2011 var for norsk oljebransje.

Mener å ha "knekt koden"

Bente Nyland

Oljedirektør Bente Nylands presentasjon av sokkelåret 2011.

Foto: Oljedirektoratet/Monica Larsen

Hun gjennomgikk de store funnene som er blitt gjort i Barentshavet og i Nordsjøen, og fortalte at disse har ført til en ny optimisme i bransjen – spesielt i forhold til Barentshavet.

– Disse funnene viser at her må man være sterk i troen. Og forhåpentligvis har vi nå knekt en kode i dette området, fortalte hun.

Hun forklarte at seismikkbildet kun var en liten smakebit av den bearbeidede seismikkdataen som var samlet inn i det nye området i Barentshavet i år, og at direktoratet forhåpentligvis vil vise fram flere «morsomme» presentasjoner til neste år.

– Jeg kan ikke si at det er olje og gass her, men man kan se at det kan være olje og gass her, sa hun.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
11500 km seismikk i nytt område

Oljedirektoratet har samlet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet sommeren 2011.

I tillegg har det blitt gjort flere funn i det allerede åpnede Barentshavet.
Tre nye funn er gjort: Ett olje- og to gassfunn. Statoil påviste olje og gass i brønn ”Skrugard”, om lag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltetet.

25 kilometer nord for Snøhvit har Lundin påvist gass i brønn 7120/2-3 S.

Det nordligste funnet i Barentshavet er påvist 250 kilometer nord for Melkøya. Her fant Total gass i brønnen ”Norvarg”.

Antallet påbegynte letebrønner i 2012 antas å ligge mellom 50 og 55.

– Havis og Skrugard vil spille en viktig rolle

Per Rune Henriksen

Per Rune Henriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Også statssekretær, Per Rune Henriksen, fortalte at 2011 var et særdeles godt år.

– Etter mange år med små funn så har 2011 blitt preget av ny optimisme. Havis og Skrugard forsvarer en selvstendig utbygging. Disse feltene vil spille en viktig rolle i den videre utviklingen av petroleumsvirksomheten i nord. Vi er i ferd med å realisere Barentshavet som et av de framtidige kjerneområdene i norsk oljenæring, sa han.

Olje og gassområder

Kartlagte havområder på norsk sokkel.

Foto: Oljedirektoratet