Regjeringen skal skyte seismikk helt nord i Barentshavet

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i dag at regjeringen setter i gang seismikkundersøkelser lenger nord i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

Jens og olje

Området som Stoltenberg nå vil skyte seismikk i, er området øst for Svalbard på kartet til høyre. Det brune feltet er allerede åpnet for oljevirksomhet, mens området i det sørøstlige Barentshavet ble kartlagt med seismikkundersøkelser i sommer.

Foto: Gorm Kallestad (Scanpix)/Statsministerens kontor

Ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor, så varsler nå regjeringen om at det skal settes i gang geologisk kartlegging også lenger nord i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

Seismikkundersøkelsene skal ifølge regjeringen starte i sommer og vil gå helt inn i 2013.

– Området ved delelinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet kan inneholde betydelige olje- og gassressurser. Takket være delelinjeavtalen som trådte i kraft i fjor sommer, kan Norge og Russland nå utforske disse mulighetene. Dette gir nye muligheter for arbeidsplasser og vekst i nord, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til Oslo Energy Forum.

demonstrerte

Natur og ungdoms aksjonen utenfor Oslo Energy Forum i dag.

Foto: Line Lønning / Natur og Ungdom
Arnstein Vestre

Arnstein Vestre i Natur og ungdom

Foto: Natur og ungdom

– Statsministeren har på seg oljebriller

Arnstein Vestre, fagmedarbeider olje og fornybar energi i Natur og ungdom, mener at utvidelsen av seismikkundersøkelsene i Barentshavet er betenkelig.

– Områdene nord i Barentshavet er noen av de mest sårbare områdene vi har på norsk sokkel. Det er betenkelig at man har dette jaget mot nord i norsk oljepolitikk, sier han.

Natur og ungdom aksjonerte i dag utenfor konferansen. Vestre forteller at de har sett seg lei av at oljeindustrien får alt de peker på, og at politikerne bare dilter etter.

– Det at statsministeren velger å satse på økt oljeboring i nord, betyr at de oljebrillene han har tatt på seg gjør at han ikke ser mulighetene for fornybar utvikling. Verden må starte med å benytte andre energikilder enn olje, da er det betenkelig at vi åpner nye områder, sier han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Samlet inn info

Oljedirektoratet samlet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet sommeren 2011.

I tillegg har det blitt gjort flere funn i det allerede åpnede Barentshavet.

Tre nye funn er gjort: Ett olje- og to gassfunn. Statoil påviste olje og gass i brønn ”Skrugard”, om lag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltetet.

25 kilometer nord for Snøhvit har Lundin påvist gass i brønn 7120/2-3 S.
Det nordligste funnet i Barentshavet er påvist 250 kilometer nord for Melkøya. Her fant Total gass i brønnen ”Norvarg”.

Antallet påbegynte letebrønner i 2012 antas å ligge mellom 50 og 55.

Ferske seismikkpenger

Tre fiskebåter hindret seismikkskipet "Polshkov" å drive oljeleting i havområdet utenfor Vesterålen

Når regjeringen nå ønsker å gå lengre nordover i sin seismikkskyting, så skal det, etter det NRK erfarer, være snakk om å spytte inn ytterligere midler til seismikkundersøkelsene.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Tidligere ble det kjent at Oljedirektoratet har inngått en kontrakter med selskapene GEO-Services (PGS) og Dolphin geophysical.

Disse kontraktene skal ha en verdi på 170 millioner kroner.

Når regjeringen nå ønsker å gå lengre nordover i sin seismikkskyting, så skal det, etter det NRK erfarer, være snakk om å spytte inn ytterligere midler til seismikkundersøkelsene.

På russisk side er statsoljeselskapet Rosneft tildelt tre utvinningstillatelser som dekker det meste av den russiske delen av tidligere omstridt område.

– Regjeringen styrker nå den geologiske kartleggingen i Barentshavet, slik at vi ivaretar våre interesser etter avgrensningsavtalen, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje og gassområder

Kartlagte havområder på norsk sokkel.

Foto: Oljedirektoratet