– Rovdyrserstatning på ville veier

– Helt feil at reindriftsnæringa får millioner i rovdyrserstatning, når tapstallene skyldes sult, det mener stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark.

Reagerer på rovdyrskadeerstatning

– Det kan ikke være sånn at rovvilterstatningen skal kompensere for dårlig dyrehold, sier Stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark, Frank Bakke Jensen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det er helt feil at reindriftsnæringa får millioner i rovdyrserstatning, når tapstallene faktisk skyldes sult.

Det mener stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark, Frank Bakke Jensen.

Rovdyr får skylda

Reindrifstforsker Torkel Tveraa ved Norsk Instiutt for Naturforskning (NINA), sier rovdyrene får skylda for det som ofte er aborter og dødfødsler - på grunn av sult i reinflokkene.

– Hovedproblemet er knyttet til at simlene ikke er i stand til å føde kalver, og at kalver som fødes er sårbare i forhold til både sult og rovdyr.

Reagerer på millionutbetalinger

Tveraas og NINAS forskning viser at rovdyrtapene som oppgis av reindriftsnæringen i Finnmark ikke er reelle.

Å utbetale millioner i rovdyrserstatning der tapstallene skyldes at flokkene sulter, er feil, mener Stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark, Frank Bakke Jensen.

– Det kan ikke være sånn at rovvilterstatningen skal kompensere for dårlig dyrehold. Hvis det er de prinsippene som rår, blir det helt feil, sier Bakke Jensen.

– Premier heller godt dyrehold

I 2009/2010 ble det utbetalt nesten 28 millioner kroner i erstatning for rein tatt av rovdyr i Finnmark, og næringa selv mener erstatningen burde vært høyere.

Det er de som produserer det beste kjøttet, som skal premieres, ikke motsatt, mener Bakke-Jensen.

– Hvis vi får en virkelighetsforståelse av at reindrifta får båndlegge store arealer i Finnmark for å produsere dyrefor, så kan vi ikke ha det sånn. Derfor må vi få en reindriftsforvaltning og et lovverk rundt som premierer de som har flokker i godt hold, de som produserer det beste kjøttet, de som produserer det beste bildet av en moderne reindriftsnæring, sier Bakke Jensen.

Erstatningstall for rein fra 94/95 til 09/10

År

Totaltap

Omsøkt

Erstattet

Dokumentert

Utbetalt erstatning

Reintall*

94/95

29,969

17,061

1,791

315

3,485,696

151,378

95/96

26,733

16,167

3,962

499

5,935,830

138,912

96/97

38,279

17,735

5,391

886

7,649,672

143,673

97/98

53,126

24,671

7,508

733

11,214,127

130,042

98/99

38,883

25,509

8,038

1,018

11,788,865

127,990

99/00

51,424

37,310

13,719

1,151

19,798,150

113,538

00/01

56,001

46,464

13,926

817

20,595,368

108,964

01/02

33,342

27,330

6,913

432

10,748,330

131,294

02/03

29,192

24,748

4,616

240

7,064,307

147,603

03/04

31,918

26,737

4,019

122

6,281,564

170,200

04/05

46,024

36,916

4,213

338

8,700,000

168,599

05/06

54,044

44,724

5,917

415

12,397,312

170156

06/07

45,820

37,159

8,637

550

20,589,740

178244

07/08

49,312

40,470

7,646

480

15,163,942

186830

08/09

62,264

49,105

12,140

721

28,942,214

178350**

09/10

56,325

47,424

10,452

542

27,751,906

183740**

*

Reintall ved driftsårets slutt pr. 31.3. dvs. for reindriftsåret 08/09 tilsvarer tallet reintall pr. 31.3.09.

**

Foreløpige tall.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.