Høye radonmålinger i elevhybler

Flere elevhybler i Alta kan bli stengt på grunn av høye radonnivåer.

Radon siver inn i hus
Foto: NRK

I vår ble to hybler stengt, der den ene hadde 14 ganger over tillatt nivå av den radioaktive gassen som gir økt risiko for lungekreft.

I sommer har de foretatt nye målinger, og lederen for elevboligene utelukker ikke at det kan resultere i nye stengninger om verdiene er for høy:

Kan stenge flere hybler

– Da blir vi ikke å leie ut hyblene. Vi tar ingen sjanser på å leie ut noe som ikke er innenfor lovverket i dag, sier Bjørnar Bruer, leder ved elevboligene for den videregående skolen i Alta.

– Så det kan bli aktuelt å stenge flere enn dem to hyblene som allerede er stengt?

– Det kan det bli. Det vil vise seg når vi får tilbake meldingene fra firmaet som vi har sendt inn til

Det var i vår at to beboere måtte flytte ut fra hyblene sine i Alta etter radonmålinger opptil 14 ganger over tillatt grense. Det var også flere hybler med for høyt nivå, men der fikk elevene fullføre skoleåret.

I løpet av sommeren har de jobbet for å prøve å få ned radonnivåene til skolestart i høst:

– Det vi har gjort er å prøve med litt utlufting under grunnmuren under noen bygg. Så har vi tettet alle gjennomføringene inn til resten av hyblene.

Det eldste internatet ble bygd i 1967, og er det som er i dårligst stand, også med tanke på radon. Dit skal alle elevene som starter første året på videregående i år.

Bekymret

En av dem som skal sende sine håpefulle dit i høst, er pappaen Nils Peder Pulk:

– Det høres jo ikke bra ut, man må jo tenke på sikkerheten, sier Pulk.

Fylkeskommunen har nå bevilget penger til ei utredning av det eldste av internatbyggene, der det ses på om det skal renoveres eller bygges nytt. Rektor Inger Persen håper at det nå skal skje noe med det gamle bygget:

– Jeg er opptatt av at vi skal kunne tilby tilfredsstillende lokaler til elevene å bo i. I dag er de gammel og slitt. Det er jo klart at den radon er ikke gunstig. Om de blir renovert eller om det blir et nytt bygg er akkurat det samme.