Putin vil ha Arktis som «fredssone»

Arktis må forbli en sone for fred og samarbeid, sier Russlands statsminister Vladimir Putin.

RUSSIA-ARCTIC/Vladimir Putin

Russlands statsminister Vladimir Putin holdt tale under et Arktis-forum i Moskva torsdag.

Foto: RIA NOVOSTI / Reuters

– Vi mener det er nødvendig å bevare Arktis som en sone for fred og samarbeid, sier Vladimir Putin torsdag.

Frykten for en strid om naturressurser i Arktis har ingen rot i virkeligheten, fastslår den russiske statsministeren.

– Det skal være fullt mulig å nå enighet gjennom forhandlinger og gjennom folkeretten, sier han.

Vladimir Putin forsikrer samtidig om at russiske industriprosjekter i Arktis vil følge de strengeste miljøkrav.

Ressursrikt område

Norge, Canada, Danmark, Russland og USA strides om delingen av Arktis. Amerikanske forskere kunngjorde nylig at global oppvarming kan komme til å gjøre Arktis isfritt innen 2030.

Det er et antatt at en firedel av verdens ubrukte energireserver ligger under havbunnen i Arktis.

De fem arktiske nasjonene må fremsette sine krav om områder innen ti år etter at de har ratifisert FN-konvensjonen om havrett. Alle bortsett fra USA har ratifisert konvensjonen.

Russland skal nå bruke 64 millioner dollar på forskning de neste tre årene for å underbygge sitt krav, som ble avvist av FN i 2002 på grunn av mangel på bevis.

Minister for naturressurser Jurij Trutnev anslår at det i området Russland gjør krav på, finnes olje- og gassreserver på minst 100 milliarder tonn.

Putin understreket imidlertid at det er FN som skal avgjøre tvisten om områdene i Arktis.