Svalbard får to redningshelikoptre

Fra 2014 skal det være to fullverdige redningshelikoptre på Svalbard. Det har stor betydning for beredskapen på øygruppa.

Super Puma redningshelikopter

Sysselmannen på Svalbard har i dag ett Super pUma-helikopter. I 2014 får de to redningshelikoptere.

Foto: Airlift

Odd Olsen Ingerø

Odd Olsen Ingerø er Sysselmann på Svalbard.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– I dag kan vi få en situasjon der Super Puma-helikopteret er ute på et lengre redningsoppdrag, og at værforholdene gjør at vi ikke kan fly ut med det lille helikopteret. Da kan vi ha redningsoppdrag i området vårt vi ikke kan rykke ut på, sier Sysselmann på Svalbard Odd Olsen Ingerø til NRK.

I dag har Sysselmannen på Svalbard et Super Puma-redningshelikopter, og et mindre Dauphin helikopter som ikke kan ta på seg alle typer redningsoppdrag.

Med to redningshelikoptre får Svalbard en fullverdig backup når det ene helikopteret er ute på oppdrag, det skriver Svalbardposten.

Redder de som redder andre

Sysselmann Odd Olsen Ingerø sier at Sysselmannen lenge har ønsket seg to likeverdige helikoptre.

– Det andre helikopteret er også viktig, fordi det kan reise ut og redde de som er ute og gjennomfører et redningsoppdrag, dersom de skulle få problemer, sier Ingerø.

Dauphinen har plass til færre pasienter og medisinsk personell enn Super Puma-helikopteret, og kan ikke fly like langt som det større redningshelikopteret.

Dauphinen har heller ikke de-icing, for å kunne fly i vær der det er fare for ising på helikopteret.

Raskere i lufta

Med et nytt helikopter, skal Sysselmannen få helikoptrene raskere i lufta. I dag har Super Pumaen beredskapstid på en time.

Dauphinen skal være i lufta i løpet av to timer i ukene, men i helgene tar det opp mot tolv timer før helikopteret kan fly.

Det nye helikopteret skal få en beredskapstid på to timer døgnet rundt.

Større beredskapsområde

Arktisk råd undertegnet i vår en avtale om at Norge og Svalbard får ansvar for et redningsområde som går mye lengre øst og nord enn i dag. Det påvirker behovet for beredskap på øygruppen.

– Dette er med i vurderingen av hvilken beredskap det skal være på Svalbard, i tillegg til forventningen om at det vil bli mer trafikk id e områdene, sier statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet til Svalbardposten.

I dag er det Airlift som har kontrakt på å fly redningshelikopter for Sysselmannen. Kontrakten går ut 31. mars 2014. De som vil legge inn anbud på ny helikopterkontrakt, må kunne gi tilbud om to likeverdige redningshelikoptre.