Hopp til innhold

Anklager Norge for å selge farlig fisk

Russland mener norsk laks og ørret inneholder forbudte og skadelige stoffer.

Fisk

Hvordan kan det ha seg at russiske myndigheter klager på norsk fisk, når de har forbud mot import fra Norge?

Foto: Petter Strøm / NRK

Sommeren 2014 forsvant Norges viktigste marked for fisk. Da stanset Russland å importere norsk fisk. Årsaken var vestlige sanksjoner mot Russland etter at landet overtok Krim-halvøya.

Norsk laks, en delikatesse og en matvare som mange i Russland var vant til, skulle forsvinne fra butikkene.

Men ikke helt. Fordi Norge eksporterer laks og ørret til Hviterussland, som så behandler fisken og eksporterer den videre til Russland.

Så lenge den er blitt bearbeidet i Hviterussland tillater Euroasiatisk økonomisk union at den selges videre til Russland.

Men nå kan også denne veien inn på det russiske markedet bli stengt for norsk laks. Årsaken er at russiske myndigheter mener kvaliteten er for dårlig.

Fisk
Foto: Petter Strøm / NRK

Stort marked

– Det er alltid trist når vi opplever at det er enkelte land som ikke vil importere norsk fisk, sier Fiskeri- og sjømatminister, Harald Nesvik (Frp).

Hviterussland kjøper rundt 18 prosent av all ørret som Norge selger. Det aller meste sendes videre til Russland, men dette kan det nå bli slutt på.

Russerne mener de gjentatte ganger har funnet rester av forbudte og skadelige stoffer i norske fiskeprodukter.

Fra 9. januar 2020 truer Russland med at ingen land i tollunionen får eksportere produkter av norsk fisk til russiske matbutikker.

Fiskeriminister Nesvik forteller til NRK at Mattilsynet har tatt kontakt med hviterussiske myndigheter og bedt om opplysninger om hvilke farlige stoffer det skal være i fisken.

I tillegg har fiskeridepartementet forsøkt å få til en dialog med hviterussiske myndigheter.

– Det er jo viktig at vi får vite mer om hva det er de hevder at de har funnet, og det har vi altså ikke fått noe informasjon om, sier Nesvik.

– Vi har også forsøkt å få informasjon fra Russland, men vi har rett og slett ikke fått noe informasjon, sier Nesvik.

Harald Tom Nesvik
Foto: NFD

Vil komme på inspeksjon

Fagdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk, sier at russiske veterinærmyndigheter har henvendt seg til dem to ganger i løpet av de siste månedene. De ønsker å inspisere anlegg i Norge.

Mattilsynet på sin side forstår ikke helt hva Russland har funnet av farlige stoffer i fisken.

– Vi har ikke funnet noen medisinrester. Så dette har vi litt vanskelig for å forstå. Det ene funnet og den ene notifikasjonen som vi har fått fra Hviterussland, er fulgt opp fra norsk side, sier Landsverk.

Nesvik understreker at siden det er Hviterussland som eksporterer norsk fisk til Russland, og ikke Norge, så er det hviterussiske myndigheter Norge må forholde seg til.

Kristina Landsverk

Fagdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk vil unngå at Norge mister 18 % av ørret-eksporten

Foto: Ola Hana / NRK

Trond Davidsen, som er direktør i Sjømat Norge, sier at funnene i Russland har vært vage, utydelige og udokumenterte.

Og at de derfor, i samråd med myndighetene, anbefaler næringen å få mer dokumentasjon fra russisk side før man legger til rette for en inspeksjon.

Mattilsynet har gitt beskjed til russiske myndigheter at de er åpne for inspeksjon.

– Det er klart at det ikke er positivt å få en stopp på denne eksporten, så det prøver vi å unngå, sier Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Nesvik håper nye samtaler med russerne og ikke minst dokumentasjon, kan gjøre at næringa finner en løsning.

– Vi kan jo ikke agere ut fra påstander. Vi må agere ut fra faktiske forhold.