Medvind skal få flere unge i arbeid

Arbeidsmarkedskonferansen «Medvind», i Harstad, skal få flere unge under 30 år i arbeid, ifølge regiondirektør for NAV-Troms Grete Kristoffersen. Konferansen arrangeres av NAV, næringslivet i Midtre-Hålogaland og offentlig sektor og her skal arbeidsøkere få direkte kontakt med næringslivet.Til tross for rekordlav arbeidsledighet er det mange under 30 år som ikke er i arbeid.