Hopp til innhold

Mangler folk til de viktige jobbene i nord

Det er ingen vits i å slåss om lokale olje-etableringer i Finnmark, dersom det ikke er mennesker til å fylle jobbene.

oljearbeider, Statsfjord A

Vi mangler folk til å fylle de viktige stillingene i Nord-Norsk olje- og gassindustri, mener bedriftsledere i oljesektoren.

Foto: Oddvar Walle Jensen / Scanpix

Finnmark kan gå glipp av både verdiskaping, innflytelse og eierskap innen framtidig oljevirksomhet, rett og slett fordi vi mangler folk til å fylle de viktige jobbene.
Det mener bedriftsledere i oljesektoren.

Om få år vil hele landsdelen trenge hundrevis av spesialutdannete fagfolk, dersom det skal være håp om lokale arbeidsplasser.

Trenger kvalifisert arbeidskraft

Erik Karlstrøm

Administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm, frykter at Finnmark vil gå glipp av viktig verdiskapning og innflytelse fordi vi mangler lokal kompetanse innen oljesektoren i Finnmark.

Foto: Hege E. Johansen, Origo

Administrerende direktør i Nord-Norges eneste oljeselskap, North Energy, Erik Karlstrøm, sier at hvis Finnmark skal ha noe som helst håp om industrietableringer som følge av olje- og gassvirksomhet øst i Barentshavet, må hundrevis av kvalifiserte oljearbeidere finne vegen hit.

Han mener at man istedenfor å krangle om hvor oljebaser og andre virksomheter skal etableres, bør alle krefter settes inn på å utdanne fagfolk som kan møte den nye utviklinga.

– Her trengs det ingeniører, prosessingeniører, geologer og geofysikere. Og det er selvfølgelig ikke noe problem å importere dem fra Sørvestlandet, men da vil vi oppleve det at vi fremdeles har fraflytting i fra Nord-Norge, selv om det er her aktivitetene foregår, sier Karlstrøm.

Mer kompetanse

– Men vi vil aldri rekke å få alt det fagpersonellet vi trenger innen den dagen det skjer noe virkelig i oljesektoren?

– Nei, og det trenger heller ikke være et mål at Nord-Norge skal være «seg selv nok» og fylle alle jobbene. Men hvis Nord-Norge skal få noe igjen for det her, så må man se på hvilken rolle kan vi spille. Jo mer kompetanse man har lokalt, jo mindre pendling blir det, sier Karlstrøm.