Kutter tilbud til ettervern

Tidligere rusavhengige i Harstad frykter at tilbudet til ettervern kan bli rasert. Når kommunestyret skal behandle bidraget til Frelsesarmeens ettervern «Stedet» foreslår økonomiutvalget å bevilge halvparten av dagens bidrag på 400 000 kroner. Daglig leder for «Stedet», Marianne Nordeng Larsen, sier dette er penger de er avhengig av for å kunne opprettholde et godt tilbud.