Jobbet som øyelege i Kina, men i Norge teller ikke vitnemålet

Nå håper kinesisike Nan Jing at det norske språket kan bli en inngangsbillett til det norske arbeidslivet.

Kinesiske Nan Jing er en av elevene ved voksenopplæringa som kom til Norge med lang utdannelse som ikke kunne brukes.

Nan Jing er en av flere på voksenopplæringa i Tromsø som jobber med å lære norsk bedre.

– Jeg har studert medisin, og jobbet som øyelege i Kina. Men her kan jeg ikke bruke vitnemålet mitt, sier Nan Jing til NRK.

Hun er en av mange elever ved Voksenopplæringa i Tromsø. Målet er å lære det norske språket bedre, og sikre en vei inn i det norske arbeidslivet.

Skryter av utdanningstilbudet

Tirsdag arrangerte Voksenopplæringa skitur på Charlottenlund i Tromsø. De mer eller mindre nyankomne elevene forteller om et annerledes liv i Norge, spesielt innenfor utdanning.

For mens Norge i stor grad er bygget opp med offentlig og gratis utdanning, er det private aktører som gjerne styrer i mange andre land. Dermed koster det å gå både på videregående skoler og på universiteter.

– Vi måtte betale hver måned for å gå på skole i Kongo, ellers mistet du plassen. Men i Norge er det et godt tilbud der alt er gratis, sier Lillian Kashmiri fra Kongo.

Hun skal nå studere videre på videregående skole.

400 elever

– Vi har om lag 400 elever på Voksenopplæringen i Tromsø per år. Vi kan nok si at mellom 70 og 80 av disse har, eller ønsker å ta, høyere utdanning, sier rektor Anita Markussen ved Voksenopplæringa i Tromsø.

Hun forteller at det i hovedsak er elever fra Syria, Eritrea, Irak og Afghanistan. De siste årene har økningen vært stor spesielt fra Syria.