Ingen lovlighetskontroll

Det blir ikke foretatt lovlighetskontroll av vedtaket i Tromsø kommunestyre om innføring av bompenger, selv om flere tusen har krevd dette. Det har fylkesmannen i Troms bestemt. Fylkesmannen mener det ikke er grunnlag for lovlighetskontroll av vedtaket. Et samlet kommunestyre, bortsett fra Frp og Høyres Gunnar Pedersen stemte for innføring av bompenger.