Hopp til innhold

Her skulle de sjekke tilbudet ved krisesenteret – fikk ikke svar

Bufdir slet med å få kontakt med krise- og incestsentertilbudet i Karasjok kommune. Nå er de bekymret for om tilbudet er godt nok.

Karasjok sommerbilde

Bufdir mener det er viktig at krise- og incestsenteret i Karasjok får på plass et godt lavterskeltilbud.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Vi opplevde at det var krevende å komme i kontakt med senteret, sier sjef for voldsseksjonen i Bufdir, Tove Bruusgaard.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mener tilbudet ved krise- og incestsenteret i Karasjok ikke er godt nok, og påpeker at det må finnes et lavterskeltilbud for dem som er utsatt for incest og seksuelle overgrep.

At senteret ikke tok telefonen tror Bruusgaard kan ha sammenheng med bemanningssituasjonen på senteret, og dét bekymrer.

– Vi mener at dette kan gjøre det vanskelig å ha et robust og døgnbemannet tilbud, og som fungerer optimalt som et samtaletilbud på dagtid. I tillegg skal det være en aktør i det voldsforebyggende arbeidet i kommunen, sier hun.

– Må ha lavterskeltilbud

Spesialist i sexologisk rådgiving, Margrete Wiede Aasland, som underviser om seksuelle overgrep ved UiT Norges arktiske universitet, sier det er viktig med et lavterskeltilbud for de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

– Når man er i en krise, så er man i en krise. Plutselig må du bare dra, kanskje midt på natten, fordi da er man så banket opp, redd eller man har funnet et smutthull til å dra. Da er det viktig at tilbudet er der, sier hun.

Ifølge Aasland tør de færreste voldsutsatte å ta kontakt med familien sin, og derfor er et godt tilbud desto viktigere.

– Man er på grensen til det ulevelige når man søker støtte i et krisesenter. Det er ikke noe du planlegger i mange dager. Det er ingen som ønsker å dra. Man drar fordi man er i en livskrise. Man tror man skal dø.

Vil hjelpe

Tove Bruusgaard i Bufdir har forståelse for at det kan være vanskelig å ha et godt tilbud for voldsutsatte.

– Særlig i områder med små kommuner og store avstander. Da er det vanskelig å sikre et godt tilbud til alle innbyggere. Men det gjør det ikke mindre viktig. Vi ønsker at kommunen og samarbeidspartnerne skal se på tilbudet og vurdere om det er for sårbart, sier hun.

NRK har ikke lyktes i å få kontakt med kommuneleder for helse- og omsorgsavdelingen i Karasjok, men Bruusgaard sier de nå jobber for å bedre tilbudet for voldsutsatte i kommunen.

– Vi håper å opprette kontakt og tilby et samarbeid, sier hun.