NRK Meny
Normal

Millioner til liten nytte

Flere titalls millioner kroner kan gå tapt på grunn av utvidelse av nasjonalpark i Finnmark. Bergmesteren frykter et takk og farvel til gullet.

Gullbarr. Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto.

Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Bergmester Per Zakken Brekke

Bergmester Per Zakken Brekke.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Utvidelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark og vern av myrområdene i Ráitevárri i Karasjok kan bety slutt på gulldrømmen.

– Det er jo brukt en god del midler i forbindelse med letingen. Disse pengene er brukt fånyttes i overskuelig framtid. Det koster mye å lete, og det er en møysommelig prosess som går over en rekke år, sier bergmester Per Zakken Brekke til NRK.

– Takk og farvel

Fylkesmannen i Finnmark går inn for utvidelse , og det er regjeringen som avgjør saken.

Bergarter som inneholder verdifullt metall, strekker seg inn i store deler av det foreslåtte verneområdet. Både nasjonale og internasjonale selskap og offentlige institusjoner har siden 1950-tallet jaktet på jern, kobber, nikkel, gull og platina/palladium her.

– Området nasjonalparken vil dekke har et stort geologisk potensiale. Hvis dette legges ut som nasjonalpark, så blir det slutt på letingen. Det vil heller lenger være mulighet for gruvevirksomhet dersom man skulle finne drivverdige forekomster, sier bergmesteren.

Han legger ikke skjul på at både utvidelsen av nasjonalparken og planene om vern av Ráitevarri-området, kommer i konflikt med malmletingen.

– Dersom utvidelsen og verneplanene vedtas, kan man da si takk og farvel til eventuelle gullforekomster?

– Ja, svarer bergmesteren.

– Kan lete andre steder

Naturforvalter Jostein Fløgstad hos fylkesmannen i Finnmark sier han forstår innvendingene fra bergverksinteressene.

– De anser områdene i Indre-Finnmark som interessante. Derfor forstår jeg at disse er misfornøyde hvis området blir vernet, sier han.

Fløgstad tror ikke et vern av Øvre Anarjohka nasjonalpark vil føre til stans i gulletingen.

– Det er fortsatt store deler av Finnmark som ennå ikke er vernet. De driver jo også utstrakt letevirksomhet på andre deler av Finnmarksvidda, sier han.

Næringsminister Trond Giske har signalisert at det fortsatt skal satses på leting i nord, og lover 100 millioner til dette.

Det ble funnet gull i elvesanden i Karasjok i 1866. Gullkilden i fast fjell er hittil ikke påvist med sikkerhet.

– Håpet om at undersøkelsene før eller senere fører til funn av en større gullforekomst i fast fjell, er stadig til stede, skriver Direktoratet for mineralforvaltning i høringsuttalelsen om nasjonalparkutvidelsen.