Vraker Forsvarets helikopter i Finnmark – frykter redusert nasjonal beredskap

Forsvaret skal ikke lenger fly ambulansehelikopter i Finnmark. Det går ut over både finnmarkinger og sørlendinger, og legene er bekymret.

Forsvarets Bell-helikopter på ambulanseoppdrag

Forsvarets helikopterambulansetjeneste har vært i beredskap i Øst- Finnmark i et år. Nå ønsker nødetatene her å fortsette samarbeidet.

Foto: Knut-Sverre Horn

Lyden av Bell-helikopteret er blitt lyden av trygghet for folk i Øst-Finnmark. Forsvarets helikopter har vært stasjonert i Sør-Varanger det siste året for å styrke luftambulansetjenesten.

Fra midten av juli er det slutt. Da skal Norsk Luftambulansetjeneste overta driften av ambulansehelikopteret i Øst- Finnmark.

Men Forsvarets eget personell vil bli værende, og leger fra Finnmark til Agder vil beholde dem.

lege Brit Larsen Mehmi

Nestleder i Finnmark legeforening Brit Larsen Mehmi, mener samarbeidet med forsvaret gir mulighet til flerbruk som en sivil luftambulanse ikke vil ha.

Foto: Knut- Sverre Horn / NRK

Kan brukes av flere

Britt Larsen Mehmi, nestleder i Finnmark legeforening, mener Forsvaret har vært både gode og effektive.

– I tillegg til helseoppdrag har helikopteret også gjennomført flere oppdrag for politiet og Forsvaret, uten at det har gått på bekostning av akuttmedisinsk beredskap, sier Mehmi.

Legeforeningen mener derfor at det beste alternativet for Øst-Finnmark vil være Forsvarets flerbrukshelikopter, drevet etter modell fra redningshelikoptrene.

– Det løser alle beredskapsutfordringer for en liten befolkning, i et geografisk stort område, til en mye lavere kostnad enn det regjeringen nå legger opp til, sier Mehmi.

Både Jørn Erik Berntsen, sjef for Finnmark Landforsvar og politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, har gitt sin støtte til et flerbrukshelikopter drevet av Forsvaret.

Helseminister Bent Høie

Bent Høie ønsker ikke å videreføre samarbeidet med Forsvaret om helseberedskap i Øst- Finnmark.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Tar ressurser fra sør

Helseminister Bent Høie mener derimot Forsvaret har andre funksjoner for beredskapen i Norge.

– Helikopter til helseformål, det er det helsetjenesten som skal stå for, og ikke Forsvaret. Forsvaret kan ikke over tid ha redusert beredskap som følge av at helse har behov for et helikopter, sier Høie.

Regjeringen har besluttet å etablere en sivil ambulansehelikopterbase i Kirkenes allerede denne sommeren. Det fører til at Norsk Luftambulanse må ta i bruk sin reservekapasitet, men ministeren mener de vil levere tilnærmet likt det de har nå.

I Arendal og på Lørenskog frykter de derimot at det ikke stemmer. Og at de vil få en dårligere reserveberedskap.

Lars Jakobsen

Lars Jacobsen, seksjonsoverlege ved luftambulansen på Sørlandet sykehus, er redd for at beredskapen hos dem svekkes dersom deres reservekapasitet brukes i Øst- Finnmark.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

– Vi i sør er redd for at når Øst-Finnmark skal ha den mellomstore helikoptertypen i nord, så får vi et mindre helikopter i sør. Det kan få konsekvenser for noen av oppdragene våre, sier Lars Jacobsen, seksjonsoverlege ved luftambulansen på Sørlandet sykehus.

Jacobsen sier at et mindre helikopter vil ha kortere rekkevidde og dårligere lasteevne.

Finnmark legeforening liker ikke at Norsk Luftambulanse tar av den nasjonale luftambulanseberedskapen, til fordel for en helikopterberedskap i Kirkenes.

Det er svært uheldig når vi vet at det finnes en annen løsning, sier Britt Larsen Mehmi.

Hun mener også at Øst-Finnmark har behov for en mer fleksibel helikopterløsning enn et rent ambulansehelikopter.

Geir Brandsegg

Geir Brandsegg, tillitsvalgt for Norges offiser og spesialistforbund på skvadronen på Bardufoss, mener de får unik trening ved å ha operatøransvar for ambulansehelikopterberedskapen i Øst- Finnmark.

Foto: Knut- Sverre Horn / NRK

Vinn-vinn-situasjon for Forsvaret i nord

Geir Brandsegg, tillitsvalgt for Norges offiser og spesialistforbund, sier at sanitetspersonellet ved helikopterskvadronen ønsker å fortsette operatøransvaret i Øst- Finnmark.

– Vår funksjon på Bardufoss er å trene til sanitetsarbeid i en krigssituasjon. Vi er fullrigget med høyteknologisk medisinsk utstyr og høyt kvalifisert medisinsk og flyoperativt personell. Det å jobbe i virkelige situasjoner gir unik erfaring, sier Brandsegg.

Flere av forsvarets helikoptre på 339-skvadronen på Bardufoss er flyttet til Rygge hvor de skal være en del av antiterrorforsvaret. Ifølge Brandsegg gjelder det ikke helikopteret i Øst- Finnmark.

Forsvarsminister på GP

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier Forsvarssjefen har bedt om å få sine ressurser tilbake.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Blir et tap når de forsvinner

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier Forsvarets helikopterressurser er begrensede. Forsvarssjefen har derfor bedt om å få ressursene tilbake.

– Med et sivilt luftambulansehelikopter i Kirkenes, nye helikoptre til politiets beredskap i Nord-Norge og en redningsbase i Tromsø, forbedrer vi beredskapen betydelig, sier Bakke-Jensen.

Politimester Ellen Katrine Hætta er enig i at en redningsbase og politihelikopter vil være en betydelig bedring for den samlede beredskapen i Nord-Norge.

– Men Nord-Norge er stort. Det gjenstår å se hvilken nytte dette vil kunne ha i Finnmark, og om det er en gripbar ressurs når nødssituasjoner oppstår, sier Hætta.

Jørn Erik Berntsen

Jørn Erik Berntsen, sjef for Finnmark Landforsvar, mener det blir et tap for Finnmark når forsvarets helikopter og personell forsvinner fra Øst- Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Jørn Erik Berntsen, sjef for Finnmark Landforsvar, sier det blir et tap når helikopteret og personell forsvinner. Da står Finnmark uten en døgnkontinuerlig helikopterberedskap som kan hjelpe på mange områder.

– Et Finnmark Landforsvar uten en helikopterressurs til stede, vil være et landforsvar som har mistet en stor kapasitet. Dette er noe vi har behov for, sier Berntsen.