Gruvedrift kan gi flere hundre arbeidsplasser

Norges største kobberforekomster kan gjøre Kvalsund kommune i Finnmark til landets nye «bergstad».

Video Kobbergruve i Finnmark

Mens lokalsamfunnet håper på flere hundre nye arbeidsplasser, opplever reindrifta gruvedrift som et mareritt.

Mens lokalsamfunnet håper på flere hundre nye arbeidsplasser, opplever reindrifta gruvedrift som et mareritt.

Det er allerede funnet kobber verdt seks nye lokalsykehus - over 16 milliarder kroner, men det letes etter mer.

Finnmark er rikt på verdens mest anvendte industrielle metall. Kobber brukes i alt fra biler og pcer til skipsbygging og bygningsindustri.

For lille Kvalsund med knappe 1000 innbyggere og stor fraflytting, vil gruvedrifta bety 200 nye arbeidsplasser.

Men naturinngrepene blir dramatiske. Planen er å ta ut 25 millioner tonn malm. Det aller meste blir til gruveslam som enten må slippes ut i fjorden eller lagres på land. Mengdene er så store at fjorden mister to-tredeler av sin dybde. Et landdeponi blir i tilfelle Norges største damanlegg.

Alvorligst kan konsekvensene bli for reindrifta som frykter økt gruvedrift flere steder i Finnmark.

En konsekvensutredning skal gi sikre svar på hvor store konsekvenser gruvedriften vil kunne få.