Hopp til innhold

Gransker larver fra satellitt

Skogskadene i Finnmark er blitt så omfattende at det er greiest å granske dem fra verdensrommet.

Bjørkeskog angrepet av målerlarver
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Denne sommeren var den femte på rad at den såkalte lauvmakken – larver av sommerfuglartene fjellbjørkemåler og frostmåler – har snauspist skogen i store deler av Finnmark.

Aller verst har det vært i Tana- og Varangerområdet, men skadene har spredd deg både sørover og vestover. Av 1700 kvadratkilometer bjørkeskog er 1000 sterkt preget av angrepene.

 

Bilder fra to satellitter

Botaniker Stein Rune Karlsen fra Vadsø, som er forsker ved Norut IT, skal nå være med på å overvåke denne utviklingen via satellitt. Fram til 2009 skal han jevnlig laste ned bilder av området fra to forskjellige satellitter og analysere disse bildene, skriver forskning.no .

Stein Rune Karlsen
Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Den ene satellitten gir oversiktsbilder, mens den andre kan gi oss mer detaljerte bilder over utviklinga i de aktuelle områdene, forklarer Karlsen.

Dermed kan forskerne lettere få en bedre oversikt over hvordan vegetasjonen endrer seg over tid. Da kan de avdekke hvordan det biologiske mangfoldet i Finnmarks-naturen endrer seg som følge av dette angrepet.

Mangfold og bedre beiter

For larvene har ikke bare ført med seg elendighet, ifølge Karlsen.

– Selv om det går hardt ut over bjørkeskogen, kan resultatet også gi flere arter og mer variasjon i vegetasjonen, fortalte Karlsen til NRK forleden.

Undersøkelser han har bidratt til, viser at arter som blåbær, krekling og skrubbær forsvinner, i alle fall for en viss periode. I stedet vokser det fram næringsrikt gress som smyle, som gir god beitemark for både rein og husdyr.

Men svart og døende skog er likevel tungt å takle for finnmarkingene selv, som ofte har mer sans for blåbær og sopp enn for smyle.