Gasser på med Finnmarks-gass

To nye gassferger, fem nye hurtigbåter og 100 nye busser kommer i drift fra nyttår.

Gassdrevet ferge
Foto: Boreal Transport

Ved nyttår starter den nye fylkeskommunale anbudsperioden for samferdsel. De to nye gassfergene «Hasvik» og «Bergsfjord» for de to Øksfjord-sambandene skal etter planen få kortreist drivstoff fra Barents Naturgass. Beregninger viser at utslippene av NOX kan reduseres med 90 til 95 prosent sammenlignet med bruk av diesel. Klimagassen CO2 kan reduseres med en firedel, samtidig som utslipp av svovel og støv forsvinner helt. Begge fergene kan ta 40 personbiler og 100 passasjerer, skriver internavisa for Boreal Transport, Knutepunktet.

Nye hurtigbåter

Boreal Transport setter også inn fem nye hurtigbåter i Finnmark. Tre av båtene har Oma skipsbyggeri på Stord ansvar for, og bygges i aluminium. Den første og største av disse båtene, «Årøy» er allerede satt inn i sambandet Mikkelsby-Kongshus. «Årøy» kan i tillegg til å ta personbiler også ta om bord en semitrailer. De to andre alumininiumsbåtene får navn med lokal tilknytning, nemlig «Ingøy» og «Hornøy»

"Loppøy"

«Loppøy» er en av fem nye hurtigbåter i Finnmark.

Foto: Boreal Transport

De to siste båtene er det Brødrene Aa som leverer, begge med skrog i såkallt karbonsandwich. Karbonbåtene skal hete «Loppøy» og «Melkøy» og skal trafikere Loppa- og Sørøysundområdet. De har plass til 97 passasjerer og to personbiler.

Bussene i Finnmark skal også fornyes med omfattende bruk av biodiesel.

– Boreal legger vekt på å drive mest mulig miljøvennlig. Med den betydelige omleggingen som nå skjer innen samferdselssektoren i Finnmark, vil både våre nye båter og busser bidra positivt i det totale miljøregnskapet, sier Kjetil Førsvoll, styreleder i Boreal Transport Nord AS til Knutepunktet.

Snelandia for alle reisende

Fra nyttår får alle ferger, hurtigbåter og busser i Finnmark merkenavnet Snelandia. Dette navnet skal være merkenavnet for transport uavhengig av hvilket selskap som har anbudet.

– Det skal være helt uvesentlig for den reisende hvilket selskap som kjører bussen eller båten. Han eller hun er bare interessert i når og hvor transporten går, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi til nettsiden for Finnmark fylkeskommune.