Hopp til innhold

Fylkestinget: Vil overføre Hasvik-forbindelsen til staten

Fylkestinget har i dag vurdert omklassifisering av fylkesveg 882 med fergesambandet Øksfjord-Hasvik, til riksveg. Vedtaket ble et ønske om å overføre fergesambandet til staten.

Nydøpt Bergsfjord

Fylkestinget har i dag vedtatt å forsøke å overføre Hasvik-Øksfjord-strekning til staten.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Etter bestilling fra fylkestinget i desember og anmodning fra Hasvik kommune har fylkesrådmannen vurdert en omklassifisering av fylkesvegsambandet 882 til riksveg.

Vedtaket ble et ønske om å overføre fergesambandet til staten.

Det var hovedutvalgets innstilling som fylkestinget vedtok, innstillingen lyder som følger:

  • Fylkestinget ber om at det iverksettes en søknadsprosess for overføring til statlig fergesamband for fergestrekningen Hasvik-Øksfjord.
  • Fylkestinget forutsette at en omlegging ikke har negative økonomiske konsekvenser for Finnmark fylkeskommune i forhold til inngåtte langtidskontrakter.
Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt (Frp) er fornøyd med at ferga nå blir forsøkt overført til staten.

Foto: Robin Mortensen / NRK

– Bedre at staten overtar

Frps Bengt Rune Strifeldt sier til NRK at han mener det er bedre at staten nå overtar.

– Ja, jeg mener at fylkeskommunen har sviktet. Hovedproblemet her er fartøytypen. Enda er den ikke fullgod til å betjene dette sambandet. Da er det bedre at staten overtar, og jeg mener det er en selverkjennelse fra Arbeiderpartiet om at de ikke har håndtert dette godt nok, sier Strifeldt.

Han sier at ferga har stor betydning for bosettingen og næringslivet på Sørøya. Høyre foreslo at dette skal bli tilbakeført til Staten.

Også Arbeiderpartiet er fornøyd. Ståle A. Olsen, fylkestingsrepresentant for Ap, poengterer i en pressemelding at statlige ferger vil få mer støtte enn de som drives av fylkeskommunen.

Nordområdesatsingen

Ferga til og fra Hasvik har vært mye diskutert i Finnmark det siste året.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Omdiskutert ferge

Gjennom hele 2016 var Hasvik-Øksfjord-ferga et tema som ble heftig diskutert og omtalt.

Forslaget om å overføre ferga til staten, har også Hasvik kommune selv fremmet.

En av konsekvensene av at ferga kan bli overført til staten er at fylkeskommunen mister pengene som følger med ferga.

– Det betyr mindre overføringer til fylkeskommunen. Samtidig vil pengene som blir bevilget bli brukt på ferga. I 2016 fikk fylkeskommunen 44 millioner korner til fornying av fylkesveier, men så er cirka halvparten av pengene blitt omdisponert. Da er det bedre at staten bruker disse pengene på ferge, sier Strifeldt, som støtter forslaget som kom fra Høyre i dag.

Fylkeskommune vil nå starte arbeidet med å kartlegge de økonomiske konsekvenser en overføring av fergesambandet.

Eva Husby med kaffekopp

Ordfører i Hasvik (Ap), Eva Husby, er fornøyd med vedtaket.

Foto: Knut-Sverre Horn

Glad for «gammel ordning»

Ordfører i Hasvik, Eva Husby er også fornøyd med det nye vedtaket.

– Som ordfører i Hasvik kommune setter jeg umåtelig stor pris på at Finnmark fylkesting støtter vårt krav om at fergesambandet tilbakeføres staten som Riksvegferge, slik det var inntil 2010, skriver Husby i en pressemelding.

Hun reagerer på utsagnet fra FRP om at det er fylkeskommunen som har sviktet i saken.

– Dette er ikke en fallitterklæring fra fylkeskommunen, slik enkelte politiske grupperinger hevder. Det er tvert imot et bevis på at fylkestinget tar samfunnsansvar, skriver hun i sitt svar.