Fylkesmannen mener intern politisk dragkamp i fylket er skadelig

Sykehusdebatten i Vest-Finnmark og flytting av 110-sentralen er saker som fylkesmann Gunnar Kjønnøy mener skader Finnmark.

Fylkesmann

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy er bekymret for kranglingen mellom kommunene i Finnmark.

Foto: Stian Strøm / NRK

– I øyeblikket ser jeg større tendenser til at man konkurrerer enn samarbeider om å få ting til Finnmark, sier fylkesmann Gunnar Kjønnøy.

Kjønnøy har vært «statens mann» i Finnmark i 15 år, og oppsummerer 2015 med bekymring for at interne politiske drakamper mellom kommunene skal skade utviklingen av fylket.

– Istedenfor å jobbe kun for sin egen kommune, skulle jeg ønske man var mer romslig og storebror for de omkringliggende, mindre kommunene, sier Kjønnøy.

Sykehusdebatt og 110-sentral

Fylkesmannen trekker særlig fram sykehusdebatten i Vest-Finnmark, hvor kommunestyret i Alta har bestilt en konsekvensutredning av om dagens sykehus i Hammerfest bør flyttes til Alta.

I flytting av 110-sentralen fra Hammerfest til Kirkenes har Alta kommune fått kritikk for å støtte en flytting av 110-sentralen ut av fylket og til Tromsø.

Nielsen_Pedersen

Politikerne i Alta får mye av skylda for interne uenigheter i fylket. Fra høyre: Varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV), ordfører Monica Nielsen (Ap), rådmann Bjørn Atle Hansen og ass. rådmann Målfrid Kristoffersen.

Foto: Gyda Katrine Hesla/NRK

Viser til samarbeid

Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap) tegner et mer nyansert bilde av samarbeidet enn fylkesmannen.

– Vi har mange gode eksempler hvor næringslivet og kulturlivet jobber på tvers av kommunegrenser, men i akkurat de sakene som har stor betydning og betyr mye for veldig mange, så registrerer vi at det blir et konfliktnivå enkelte ganger, sier Nielsen.

Hun unngår å svare på om hun føler seg truffet av fylkesmannens kritikk.

– Det er ikke unaturlig for oss i Alta å jobbe for bedre helsetjenester til våre innbyggere – på lik linje som det er viktig for andre kommuner å jobbe for sine tjenester, sier ordføreren.

Føler seg ikke truffet

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) føler seg ikke truffet av kritikken. Han hevder dessuten å ha holdt en lav profil i sykehusdiskusjonen.

– Når det gjelder ny aktivitet som kommer til Finnmark, så må alle kommuner ha lov til å fremheve sine fortrinn. Så får de som etablerer seg bestemme. Der er det lettere å akseptere en konkurranse. Men når man gang på gang skal flytte sykehus, da synes jeg det er mindre positivt, sier han.

– Og i noen saker virker det slik, at hvis man ikke får det til sin egen kommune, som Alta og 110-sentralen, så kan det like gjerne gå ut av fylket. Det synes jeg er negativt, fortsetter han.

Skryter av Sør-Varanger

Frank Martin Ingilæ på sitt kontor

Tana-ordfører Frank Ingilæ (Ap).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ordfører i Tana, Frank Ingilæ (Ap), mener diskusjonene mellom Hammerfest og Alta kan skape et negativt inntrykk av fylket som helhet. Han skryter av hvordan Sør-Varanger kommune, som østfylkets største, er raus i sin rolle som storebror.

– Da har de fått støtte fra kommunene rundt når det har vært viktige saker de har jobbet for, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark