Forbyr ansiktsdekkende hodeplagg

I grunnskolen i Lenvik forbys nå hodeplagg som dekker ansiktet til eleven helt eller delvis, skriver Folkebladet. Utvalg for oppvekst og kultur vedtok forslaget, med begrunnelse i at slike hodeplagg vil gjøre det vanskeligere for læreren å utvikle en god relasjon til eleven. Fremskrittspartiets representant foreslo å forby alle hodeplagg i grunnskolen, men et slikt forbud ville vært lovstridig.