Europas farligste atomsøppelplass ryddes og flyttes

Enorme mengder svært dårlig sikret atomavfall nært Norge skal flyttes og sikres.

Andrejevabukta

Dette er toppen på de midlertidige tankene der nærmere 20.000 brenselselementer fra russiske atomubåter ligger lagret.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Andrejevabukta på Kolahalvøya var den russiske Nordflåtens hovedlager for uranbrensel fra atomubåtene.

Fem mil fra Norge

Området, som ligger bare 50 kilometer fra grensa til Norge, er Europas verste atomlagringsplass.

Her er det lagret blant annet 20.000 brukte atombrenselsstaver, 9.000 tonn fast radioaktivt avfall og 5.000 kubikkmeter flytende radioaktivt avfall.

I 2015 er det meningen at fjerning og flytting av det svært dårlig sikrede atomavfallet skal starte.

– Nå begynner vi å bli ferdig med infrastrukturarbeidet i Andrejevabukta, altså gjøre klart til at man kan håndtere det brukte atombrenselet, sier seniorrådgiver Inger Margrethe Eikelmann i Statens strålevern til NRK.

Andrejevabukta

Den verste problembygningen i Andrejevabukta er bygning 5. Den inneholdt tidligere bassenger for brukt brensel. Etter et uhell i 1982 måtte brenselet flyttes. Lekkasjene fra bygningen har forurenset store områder.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Omfattende og farlig arbeid

Atombrenselet og atomavfallet ligger lagret i tanker. Hvert brenselselement må tas opp av tanken, pakkes om i godkjente containere og så fraktes med skip til Murmansk. I Murmansk blir containerne fraktet videre med tog til sikre lagringsplasser.

Atomavfallslager i Andrejevabukta på Kolahalvøya

Forfallet er påfallende i Andrejevabukta som tidligere var Nordflåtens hovedlager for uranbrensel fra atomubåter. Området er i dag Europas verste atompøl, som det vil koste milliarder av kroner å rydde opp i.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Eikelmann sier at det er et stort og farlig arbeid som skal gjøres.

– Atomavfallet er i svært dårlig forfatning, og det er derfor svært viktig at det fjernes fra lagertankene. Arbeidet er neppe ferdig før tidligst i 2020, sier Eikelmann til NRK.

– Hva er det verste som kan skje?

– Det vil være kritisk hvis aktiviteten i atombrenselstavene blir aktivert og starter opp igjen. Det vil kunne føre til lokal atomforurensning, og blant annet true militærbyen like ved, sier hun.

Hun sier at Statens strålevern vil følge prosessen tett og holde seg oppdatert.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.