Hopp til innhold

Det statlige hovedkontoret pusses opp for 100 millioner – usikkert om det vil bestå

Regjeringen vil legge vekt på de nye fylkesinndelingene i sin vurdering av hvor statsforvalterne skal være. Det kan bety slutten for Vadsø som hovedsete for statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Statens Hus i Vadsø

HOVEDKONTOR:Statsforvalteren i Troms og Finnmark har hovedkontor i Vadsø. Igjen kan avdelingen komme til å få ansvar for bare Finnmark.

Foto: Bård Wormdal

Hovedkontoret for statsforvalteren i Troms og Finnmark i Vadsø er nå i sluttfasen av en totalrenovering. Kostnadene er på over 100 millioner kroner. Men uten sikkerhet for at hovedkontoret vil bestå.

Igjen kan det bli én statsforvalter i Finnmark og én statsforvalter i Troms, i likhet med den nye fylkesinndelingen; Finnmark og Troms.

Ny fylkesinndeling og statsforvaltere

Statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunaldepartementet mener at det er én tungtveiende grunn til oppdeling av statsforvaltningen; nemlig samkjøring med de nye fylkesinndelingene:

– Størst mulig grad av felles inndeling med fylkeskommunene vil bli tillagt betydelig vekt, sier Narud.

Statssekretæren legger likevel til at dette må sees opp mot andre hensyn.

I juni 2017 vedtok Solberg-regjeringen å slå sammen Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark. Totalt reduserte Solberg-regjeringen antall fylkesmenn fra 17 til 10.

Det nye fylket Viken og Oslo ble et embete med 600 ansatte og ansvar for 62 kommuner.

Også Oppland og Hedmark fylkesmannsembete ble slått sammen.

Blant de andre embetene som ble slått sammen var embetene for Vestfold og Telemark.

Med muligheter for flere fylkesoppdelinger kan det bli ny omorganisering av flere lokale statsadministrasjoner.

assisterende statsforvalter Stian Lindgård

Assisterende statsforvalter i Troms og Finnmark Stian Lindgård sier at de uansett organisering vil komme til å bruke den totalrenoverte kontorbygningen

Foto: Bård Wormdal

Nytt fra innerst til ytterst

I Vadsø er den pågående moderniseringen av hovedkontoret for statsforvalteren Troms og Finnmark svært omfattende.

Alle innvendige vegger, tak og vinduer er skiftet ut. Bare de bærende konstruksjonene er beholdt.

Her er fysisk sikret beredskapsavdeling, andre skjermete områder og hvilerom for de om lag 100 ansatte.

Ved eventuell deling av statsetaten i Troms og Finnmark skal bygget kun betjene Finnmark.

Statens Hus i Vadsø

Det er bare bærekonstruksjoner som står igjen av det gamle Statens Hus i Vadsø etter totalrenoveringen som Statsbygg nå gjennomfører.

Foto: Bård Wormdal

Lokalt tillitsvalgt for Akademikerne Liv-Edel Berg er forsiktig med å kommentere splitting av statsforvaltningen i Troms og Finnmark.

– Det her er en politisk sak som ennå ikke er besluttet. Vi jobber etter hovedavtalen i staten, og der sies det at fagorganiserte ikke skal involvere seg i politiske beslutninger, og saker av politisk karakter.

Tillitsvalgt for Akademikerne Liv-Edel Berg

Tillitsvalgt for Akademikerne hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark Liv-Edel Berg sier at de lojalt vil følge de vedtak som vil bli fattet.

Foto: Bård Wormdal

Venter på evaluering

Assisterende statsforvalter i Troms og Finnmark Stian Lindgård regner med en snarlig avklaring om Vadsø fortsatt skal være hovedkontor for statsforvalteren i Troms og Finnmark, eller om det også for statsetaten blir en deling i Troms og Finnmark.

– Vi er i en prosess der organiseringen av statsforvaltningen skal evalueres. Svaret får vi trolig etter evalueringa som kommer til høsten, sier Lindgård.

Direktoratet for økonomistyring skal innen 1. oktober lage en vurdering av statsforvalternes geografiske inndeling.

Rapporten vil gi kunnskap for organiseringen av statsforvalterembetene ut fra den nye fylkesinndelinga, ifølge kommunaldepartementet.

Etter planen skal de ansatte ved statsforvalterens hovedkontor for Troms og Finnmark i Vadsø ta i bruk sine nye kontorer til sommeren etter år med midlertidige kontorer.

De ansatte hos statsforvalteren i Vadsø – og statsansatte andre steder – må da likevel smøre seg med litt mer tålmodighet for å få full klarhet om den framtidige organiseringen. Og hva det betyr for deres arbeidsforhold.