Hopp til innhold

Får raskere spesialundervisning

Barn i Tromsø som trenger hjelp til spesialundervisning i skolen trenger ikke lenger å stå i kø.

Jente leser (Illustrasjonsbilde)
Foto: Keilen, Berit / Keilen, Berit

I løpet av august skal ingen barn i kommunen vente lenger enn tre måneder på å bli utredet.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste har redusert ventetiden til det lovlige etter pålegg fra Fylkesmann.

Vi har gjennomført mange endringer for å nå målet sier leder Anne Lium Berger.

– Det viktigste er at vi har og skal prioritere henvisningene fra skoler og barnehager, og utrede barn som kan ha vansker. Skolene har blitt flinkere til å sortere ut hvem som trenger hjelp av oss og sette inn tiltak selv i skolen for de som kan klare seg med det. Vi har også endret våre arbeidsrutiner, sier hun.

Fra ett år til tre måneder

Anne Lium Berger

Leder for Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Tromsø kommune.

Foto: MMS

I fjor ventet barn i Tromsø ett år på utredning og hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste. I januar i år sto 287 barn på venteliste, i mai gikk antallet ned til 100 barn, men kommunen brøt fortsatt opplæringsloven.

Fylkesmannen godtok ikke dette og påla kommunen å gjøre noe med saken. Utdanningsdirektør Ingrid Hernes, sier til NRK at kommunen har godt grep om saken nå, men at de må fortsette å holde fokuset på ventetiden.

– Utfordringen blir å holde ventetiden nede i tiden framover også, sier hun.

I 2006 hadde kommunen en ventetid på 2 år for barn som trengte hjelp fra PPT. Da første Fylkesmann tilsyn og skrev i rapporten;

«Ventetiden for sakkyndig vurdering i kommunen er uakseptabelt lang.»

Flere førskolebarn

I 2008 ble det meldt inn nesten 500 nye elever til PPT i Tromsø. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem , GSI, viser de at 60.000 barn her i landet ble meldt til PPT skoleåret 2009-10. For fem år siden var tallet 35.500 barn.

Behovet har økt betraktelig.

For Tromsø kommune er det nytt at de får henvist så mange barn fra barnehagene.

– Det vi ser er en utvikling hvor vi får flere henvisninger om førskolebarn enn før. Mulig det kan skyldes at vi har full barnehagedekning, og at helsesøstrene er mer oppmerksom på språkutvikling hos barn, sier Lium Berger.

Foreningen Dysleksi i Tromsø , er fornøyd med den jobben PPT har gjort for å få ned ventetiden og ventelistene. Det sier leder Trond Lind.

– Vi har i den senere tid fått mange tilbakemeldinger fra foreldre som er fornøyd med PPT bare vi ser bort fra ventetida. Men når ungene deres endelig har fått en diagnose så er det skolen som skal overta. I dag er de ikke flinke nok og her må PPT kunne være til hjelp, sier Lind.