Hopp til innhold

Babcocks piloter kan ha krav på samme lønn som de fikk hos tidligere arbeidsgiver

Nord-Troms tingrett har konkludert med at Babcocks overtakelse av ambulanseflykontrakten og 91 piloter fra tidligere operatør var virksomhetsoverdragelse.

Ambulansefly fra Babcock

Babcock driver luftambulansetjenesten over hele landet.

Foto: BSAA / NTB scanpix

Pilotene mente at overtakelsen var en virksomhetsoverdragelse, og i juni 2019 bestemte de seg for å prøve saken rettslig. Fredag fikk de rettens medhold. Det kommer fram i en pressemelding fra Babcock Scandinavian AirAmbulance.

Flygerne i Babcock, som driver ambulanseflytjenesten i hele landet, kan dermed ha krav på samme ansiennitet og lønn som de hadde hos den forrige operatøren. Babcock tok over drifta av luftambulansetjenesten i fjor.

Per-Helge Klock, en av flygerne som gikk til sak mot Babcock sier dette er en gledelig dom, og spesielt gledelig at den er enstemmig.

– Det burde vært unødvendig at flygerne måtte gå til sak, og virksomhetsoverdragelse skulle vært et krav i anbudsutlysninga.

Driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock sier at selskapet vil gjennomgå premissene for dommen.

– Det er foreløpig ikke klart hvilke konsekvenser denne dommen vil få. Vi vil nå gå nøye gjennom premissene for dommen før vi avgjør hvordan vi skal håndtere denne saken videre, sier Sjurelv.

Kan få konsekvenser for andre

Nord-Troms tingrett har i dommen lagt vekt på at pilotenes virksomhet i Babcock i all hovedsak er den samme som tidligere, arbeidstidsordningen er den samme, kunden er den samme, og pasientene som betjenes kommer fra det samme geografiske område. Det er også lagt vekt på at Babcock bruker de samme hangarer og flygerne har de samme bofasiliteter som før.

Parat-advokat Vetle Rasmussen, sier dommen må få konsekvenser også for Parats sak mot Norsk Luftambulanse som snart skal opp for lagmannsretten.

– Våre piloter og redningsmenn i Norsk Luftambulanse jobbet tidligere i Lufttransport. Foreløpig har de ikke fått medhold i domstolene med på at de kom over til Norsk Luftambulanse som del av en virksomhetsoverdragelse. Dommen i Nord-Troms tingrett vil styrke vår sak som er brakt inn for Borgarting lagmannsrett, sier Rasmussen.

I 2016 ble nytt luftambulanseanbud lyst ut og etter forhandlinger fikk det britiske selskapet Babcock oppdraget med å drive tjenesten i seks år fra sommeren 2019. Før anbudet ble utlyst vurderte Luftambulansetjenesten HF, som er har det overordna ansvaret for luftambulansetjenesten, om det skulle kreves virksomhetsoverdragelse ved ny anbudsutlysning. Deres konklusjon var at et slikt krav kunne være lovstridig. Sommeren 2018 tilbød Babcock alle flygerne hos den gamle operatøren jobb – og mer enn 90 flygere ble med over fra Lufttransport til dagens operatør. Etter dommen i Nord-Troms tingrett kan de få samme lønn som de hadde hos forrige operatør.

– Nå må vi avvente om dommen ankes av motparten, sier pilot Per-Helge Klock til NRK.