Babcock får hjelp fra Forsvaret

Da selskapet Babcock overtok luftambulansetjenesten i Norge 1. juli ble mange norske tettsteder uten luftberedskap i perioder. Nå er Forsvaret kommet på banen.

To Bell-helikopter

Gjennom Helsedirektoratet har Helse Nord spurt Forsvaret om å stille med ett av sine helikoptre på 24 timers beredskap i Kirkenes.

Foto: Petter Strøm / NRK

Det var knyttet stor spenning til da Babcock overtok luftambulansetjenesten i Norge, 1. juli.

Tirsdag meldte NRK at i dagene etter var det få, eller tidvis ingen fly, i beredskap som kunne lande eller lette fra mange av flyplassene i landet.

– Når en rekke av flyene ikke kan lande på flertallet av flyplassene, er dette i ferd med å bli en katastrofe, sa Sandra Borch i Senterpartiet, til NRK på tirsdag.

Nå har Forsvaret blitt spurt om hjelp. Og stiller ett av sine Bell-helikoptre på 24 timers beredskap i Kirkenes.

Midlertidig

Denne uken ble det sendt ut melding til sykehusene i Nord-Norge om å begrense bruken av ambulansefly.

Luftambulansetjenesten mener på sin side at beredskapen er forsvarlig.

På onsdag ba Helse Nord Forsvaret om å stille med ett av sine helikoptre.

– Finnmark har mange små flyplasser. Vi har derfor valgt å be om midlertidig støtte fra Forsvaret, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Grunnen er at beredskapen med ambulansefly – etter at Babcock tok over – ikke har vært god nok.

Torsdag var det fortsatt krevende å planlegge transport til og fra kortbanenettet.

– Ambulansehelikoptrene i regionen har de siste døgn vært i bruk for oppdrag som normalt ville gått med ambulansefly, skriver Universitetssykehuset Nord-Norge i en rapport til Helse Nord.

– Ikke Forsvarets jobb

Sandra Borch sier det er bra at Forsvaret stiller opp. Hun understreker likevel at det ikke er deres jobb å bistå med slik beredskap.

– Forsvaret skal bistå i kriser, men dette er et offentlig ansvar gjennom Helse Nord. Det har gått for langt når Forsvaret må stille med helikopter for å gjøre jobben til luftambulansen, altså Babcock, sier hun til NRK.

Hun er kritisk til at det ikke har vært en bedre plan i overgangsfasen.

– Det er også et paradoks at helikoptret Forsvaret stiller med blir flyttet ned til Rygge om kort tid.

Statssekretær svarer

NRK har sendt flere spørsmål til helseminister Bent Høie. På vegne av ham svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

At Forsvaret stiller opp etter forespørsel mener Erlandsen viser at Luftambulansetjenesten gjør jobben sin.

– Når Forsvaret nå bidrar til å øke beredskapen, viser det at Luftambulansetjenesten løpende vurderer behov og setter inn nødvendige tiltak, skriver hun i en e-post.

– Dette vil styrke kortbaneberedskapen i Finnmark. Vi er trygge på at Luftambulansetjenesten og Universitetssykehuset Nord-Norge følger situasjonen og justerer sine tiltak for å trygge befolkningen.