«Dagens Noahs ark» utvides

Snart er mer enn 750.000 ulike frø lagret på Svalbard i tilfelle katastrofe.

Denne uken kommer mer enn 25.000 frøprøver fra 17 forskjellige land, blant annet Brasil, Chile og Mongolia, til Svalbard Globale frøhvelv.

Det Jens Stoltenberg kalte dagens Noahs ark under åpningen i 2008, har snart i fem år tilbudt gratis og sikker lagring av frø fra hele verden.

– Viktig nøkkel

Åpnet frølageret

Statsministeren åpnet frølageret i 2008.

Foto: Dinamo Stories

Da frølageret ble åpnet på Svalbard i 2008, fantes det allerede rundt 1.400 genbanker for frø rundt omkring i verden. Mange lå i land hvor naturkatastrofer og ressursmangel var en reell trussel mot bevaring av frøene.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sier han er svært fornøyd med den store oppslutningen som frøhvelvet har fått.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Frøene som ligger nedfryst inne i fjellet på Svalbard, kan bidra til å tilpasse matplantene våre til endrede klimatiske forhold og være en viktig nøkkel til global matsikkerhet, sier han i en pressemelding.

Ved å oppbevare sikkerhetsduplikater av frø fra de eksisterende frøsamlingene på Svalbard Globale Frølager, sikres det genetiske mangfoldet i verdens matplanter for de kommende generasjoner.

Mais og ris

IRRI sorterer frø fra Fillippinene

Filippinske arbeidere sorterer frø.

Foto: IRRI

Den brasilianske forskningsorganisasjonen Embrapa er blant dem som har sendt inn frø i denne omgang. De sender 264 maisprøver og 541 risprøver.

Forsker Marília Burle ved Embrapa genetiske ressurser og bioteknologi sier at denne samlingen er liten, men strategisk.

– Til tross for et redusert antall frøprøver representerer disse det meste av variasjonen innen planteartene og inneholder ingen duplikater, sier Burle, som koordinerer den brasilianske forsendelsen.

I forskjellige genbanker over hele verden finnes det i dag nesten 2 millioner forskjellige frø. En stor andel av disse er altså på Svalbard.