– Voksne må bry seg så barn og unge kan føle trygghet

Seksuelle overgrep forekommer i alle kulturer og i alle samfunn. Alle må ha rutiner på å spørre, og ikke bare ved mistanke om overgrep.

Ulv Holmer Camilla Berntzen

Barnebyutvikler i Lenvik, Ulv Holmer, og Camilla Berntzen i Redd Barna.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Halvparten av oss kjenner eller vet om noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep, men det er fortsatt kjempestille rundt tematikken. Det er viktig å ta det på alvor og snakke med barn og voksne om det. Bare da blir det lettere å snakke om, sier Camilla Berntzen i Redd Barna.

Mandag inviterte hun og barnebyutvikler i Lenvik, Ulv Holmer, til lunsjseminar om seksuelle overgrep mot barn sammen med sjumilssteget.

I inngangspartiet til Kunnskapsparken på Finnsnes henger det et nett som skal symbolisere sikkerheten rundt barn i Lenvik kommune. Barn har hengt opp mange fargerike lapper som beskriver deres ønsker om hvordan kommunen kan være et trygg sted å vokse opp i.

Det er trygt å ha en god nabo

Gutt (5)

Ikke gi oss opp, og aldri slutt å spørre

Barn

Jeg krever at ingen tar på meg uten min tillatelse

Ungdom

Jeg vil at folk skal respektere ønskene mine

Ungdom

Også voksne har skrevet lapper og hengt opp i sikkerhetsnettet. Her kommer det lovnader om å alltid gjøre det beste for barna.

Sikkerhetsnettets viktigste budskap er at de voksne må bry seg sånn at barn og unge kan føle trygghet. De voksne må tørre å spørre.

Seksuelle overgrep i alle kulturer

Silje Berggrav har laget rapporten «Hvis du ikke spør, klarer jeg ikke fortelle». Hun har intervjuet 40 ansatte i barnevern og helsesøstertjeneste, pluss flere andre fagfolk.

Tendensen er klar: Når det gjelder seksuelle overgrep, er det mange som ikke tørr å spørre. Og spesielt dersom ungene kommer fra innvandrerfamilier.

– Man er så redd for å tråkke i et vepsebol, bekymret for konsekvensene for barnet, om barnet kan få det verre, bli straffet eller sendt tilbake til hjemlandet, sier Berggrav.

Hun mener det finnes eksempler på at det har skjedd, men at en slik frykt ikke kan bidra til at man ikke tørr å gjøre noe.

Med den rette kompetansen og tilnærmingen kan man hjelpe barna til det bedre, sier hun.

Rutiner på å spørre alle

Berggrav mener mange har misoppfatninger om at det ikke foregår seksuelle overgrep i enkelte kulturer. Hun forteller at enkelte hun har intervjuet tror jenter er mer beskyttet i minoritetsfamilier, og at man passer på jenters ære.

– Men all statistikk viser at seksuelle overgrep forekommer i alle kulturer og alle samfunn. Man er ikke mer beskyttet fordi man kommer fra en kultur hvor ærbarhet er viktig, sier hun.

Ved mistanke om seksuelle overgrep, mener Berggrav det er viktig å spørre. Men ikke bare da; hun vil ha rutiner på at alle som jobber med barn skal spørre, uansett.

– Helsesøstre kan snakke med alle barn de møter om erfaringer med fysiske krenkelser. Vi vet at 1 av 5 jenter under 18 år er utsatt for seksuelle overgrep, og rundt 10 prosent av gutter. Det er så høye tall at det må gå an å ha rutiner både blant helsesøstre og barnevernet for å snakke med alle barn om dette, sier hun.