– Vi har for få sykepleiere i Norge

På Universitetssykehuset Nord-Norge må de bruke flere hundre svenske sommervikarer fordi det er for få norske sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund fortviler over situasjonen.

sykepleier

Universitetssykehuset i Nord-Norge hadde ikke klart seg uten svenske sykepleiervikarer. – Dette er kjempekrise, sier avdelingsleder på medisinsk intensiv, Joakim Sjøbeck.

Foto: NRK

– Hvis vi ikke hadde hatt vikarer her, og da spesielt om sommeren, så måtte vi nok ha stengt avdelingen, forteller avdelingsleder på medisinsk intensiv, Joakim Sjøbeck.

Han mener at sykehuset ikke hadde klart seg uten de svenske vikarene.

Krise

Fra 2008 til nå har omtrent 9000 svenske sykepleiere fått norsk autorisasjon, slik at de kan jobbe i Norge. Avdelingslederen forteller om en situasjon der Norge skriker etter flere sykepleiere.

– Det er jo kjempemangel på sykepleiere, og spesielt på denne avdelingen så skal det i utgangspunktet være intensivsykepleiere. På grunn av manglende spesialutdannelse har vi ikke det nå. Dette er en kjempekrise, sier Sjøbeck.

sykepleier sverige

Svensken Niklas Kristensson jobbet i fjor sommer sitt fjerde år i Norge. Her settes han inn i vaktplanen til Joakim Sjøbeck.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Avhengige av svenskene

Fungerende HR-sjef på UNN Svein-Malvin Vatne, sier at det er en bekymringsfull utfordring at det er så få norske sykepleiere. Ifølge ham ville de måtte lagt om hele driften hadde det ikke vært for svenskene.

– Da måtte vi ha gjort noe i forhold til ferieplanleggingen, og vi måtte lagt om driften på et lavere nivå, sier han.

På UNN har de ikke presise tall, men regner med at de har flere hundre svenske sommervikarer.

Fortviler

Bergland

Hanne Marit Bergland ønsker at UNN var selvforsynt med kompetanse.

Foto: Guro Storskjær

Fylkesleder i Norsk sykepleieforbund i Troms, Hanne Marit Bergland er glad for at svenskene redder UNN, men fortviler over egen rekruttering.

– Min drømmesituasjon ville jo være at vi hadde nok personell, inklusivt sykepleiere og spesialsykepleiere tilknyttet et så stort sykehus som UNN, sier hun.

Hun forklarer at de da ville vært selvforsynt i forhold til å ha nødvendig kompetanse på plass.

– Det er hevet over enhver tvil, vi har for lite sykepleiere i Norge.

En tredel jobber ufrivillig deltid

Kulturpolitiker Tove Karoline Knutsen

Tove Karoline Knutsen (Ap)

Medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite, Tove Karoline Knutsen (Ap), mener at ufrivillig deltid har mye av skylden for sykepleiermangelen.

30.000, eller rundt en tredel av norske sykepleiere jobber deltid.

– Over 7.000 av disse sier de ønsker å jobbe heltid. Dette er en viktig nøkkel for å forstå hvorfor vi har for får sykepleiere, sier Knutsen.

Hun mener at deltidsproblematikken er komplisert, men viser til at Stortinget før sommeren vedtok en sykepleier som jobber ufrivillig deltid skal få en fast stilling som tilsvarer den stillingsprosenten de faktisk jobber.

Dette gjelder om de jobber mer enn den stillingen de er ansatt i over ett år.

Satser på utdanning i distriktet

– I fjor tok vi opp 4500 studenter, og det utdannes veldig mange sykepleiere. Vi har god søking til utdanningen, så ingenting tyder på at vi vil få for lite sykepleiere framover, sier Knutsen.

Det utdannes også flere sykepleiere i distriktet. I Troms har antallet som går sykepleierutdanning gått opp fra 90 til 120 fra 2011 til i år. En stor andel av veksten skyldes desentralisert utdanning.

– Det er viktig fordi det gir distriktskommunene større mulighet til å utdanne sine innbyggere som bli værende der de bor. Den satser vi videre på, sier Knutsen.