Seks asylmottak legges ned i nord

UDI legger ned seks asylmottak i Nord-Norge, med til sammen 590 plasser. Målselv, Nesna og Bodø er ordinære mottak, mens Tverlandet, Evenskjer og Leines er mottak for enslige mindreårige. – Alle disse er gode mottak som vi gjerne ville hatt med videre, men det kommer langt færre asylsøkere nå, sier regiondirektør Bjørn Fridfeldt.