Da Sørreisa var by

Nå blåses det liv i fortida.

Kramvigbrygga

Kramvigbrygga i Sørreisa.

Foto: Arild Moe / NRK

Sørreisa i Troms var faktisk by den gang denne brygga (bildet) hadde sin storhetstid.

Tusenårssted

Nå blåses det liv i Kramvigbrygga som er kommunens tusenårssted.

Museumspedagog ved Midt Troms Museum, Elin Myhre, sier Kramvigbrygga vil bli et kultursenter med plass for utstillinger og arrangement. Hun peker på at Vika i Sørreisa faktisk hadde alle byens institusjoner på midten av 1900-tallet.

Handelshuset Reisen Forbrugerforening starta i 1877 landhandel på eiendommen 26/7 Sørstraumen. Det ble da bygd forretningsgård som inneholdt både bolig, kontor og butikklokale.

"Kramvigbrygga" er bygd som pakkhus i 1887 for Reisen Forbrugerforening, framgår det av Midt-Troms museums nettside.

I 1891 ble eiendom, hus og varebeholdning solgt til handelsbetjent Martin Anton Kramvig. Firmaet M.A. Kramvig drev handelsvirksomhet fram til 1975.

Bygger opp igjen

Gunnar Moldenæs er museumshåndverker ved Midt Troms museum og ansvarlig for det som skjer med den 130 år gamle Kramvigbrygga. Moldenæs forteller at de bygger brygga opp igjen slik den så ut rundt 1920. Bare i år trenger de 250.000 kroner til arbeidet. Om ett år er trolig første etasje klar.

Okergul, cirka 300 kvadratmeter stor og med rester av Sweitzerstil utvendig ligger den nedenfor riksveien i Vika vest for Sørreisa sentrum. Om ett års tid kan i hvert fall første etasje av brygga være klar for bruk for museet.

I arbeidet med restaureringa har Kramvigbryggas Venner en sentral dugnadsplass. Leder for gjengen er Hermod Skogheim. Han husker selv butikken med den lange disken i krambua.

Smørlag

På museets nettside fortelles det at Forbrugerforeningen startet handelsvirksomhet som et såkalt smørlag rundt 1870. Det var gårdbrukerne fra gårdene Nordstraumen, Bakkejord og Sørstraumen som var initiativtakerne.

Smøret ble levert en fast ukedag, og bøndene fikk oppgjør i form av varer som farin, mel og sirup. Foregangsmennene for oppstartingen var Erik Johan Eriksen, Sørstaumen og Ole Enok Jacobsen, Bakkejord. Den første bestyrer av Reisen Forbrugerforening het Korneliussen. Den neste var Isak Olsen fra Vefsn. Han bestyrte handelshuset fra cirka 1882 til 1885. Så overtok Ole Iver Andersen fra Finnset inntil Martin Anton Kramvig i 1891 kjøpte handelshuset.

I 1891 ble forretningen med eiendom, hus og varebeholdning solgt til handelsbetjent Martin Anton Kramvig for cirka 20.000 kr.

Fra Forbrugerforeningen ble startet, ble handelsvirksomheten i Vika av stor betydning for folk både fra Sørreisa, Bardu og Målselv. Tidligere hadde de hatt sin handel i Klauva.

Viktig handelshus

For Sørreisa fikk handelshuset Kramvig særlig stor betydning. Både Martin Anton Kramvig og hans sønn Rolf gjorde mye for å hjelpe folk som hadde økonomiske problemer. I de vanskelige åra etter første verdenskrig måtte mange gårdbrukere gå fra eiendom og hus på grunn av gjeld og etterfølgende auksjoner.

På auksjonsdagene møtte som regel også Martin Anton Kramvig fram og fikk høyeste bud. Dermed ble han eier av mange bruk i Sørreisa. Så å si alle disse bruka overførte han senere på en gunstig måte til de tidligere eierne. Mange av dem kan i dag takke firma Kramvig for at eiendommene ikke kom på fremmede hender, forteller museumshistorikerne.

Nettradio: Hør reportasjen fra Sørreisa.