– Det var flaut å våkne opp fra psykosen

Mannen som er dømt for julaftendrapet i 2013 må frifinnes, det mener aktor som sier det ikke er fare for gjentakelse for at mannen kan begå nye straffbare handlinger. – Bra at aktor kan snu i motvind, sier mannens forsvarer.

Fra Nord-Troms tingrett

46-åringen mener han er frisk nok til å ikke være underlagt tvungent psykisk helsevern. Onsdag er saken til behandling i Nord-Troms tingrett.

Foto: Eskil Mehren / NRK

46-åringen ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter at han tok livet av sin svigerfar i en leilighet i Tromsø julaften 2014. Til NRK sier han at han ber om å bli løslatt fra dette fordi han i dag ønsker å få behandlingen på frivillig basis, og ikke være underlagt tvang.

– Det går mye bedre med meg i dag, og det er faktisk enklere for meg å søke hjelp dersom jeg får være ansvarlig for dette selv. Dette handler også om selvfølelsen det gir meg å kunne ta ansvar for dette selv, sier han til NRK.

Aktor mente også at mannen ikke kan idømmes tvungent psykisk helsevern på bakgrunn av det som kom frem i retten i dag.

– Både behandler og den rettspsykiatrisk sakkyndige har gitt en grundig redegjørelse om nåsituasjonen. Når vi tar det med i en rettslig vurdering svikter grunnlaget for videre tvungent helsevern.

Drepte svigerfar med rørtang

Asbjørn Marelius Hansen ble slått i hjel med rørtang da han var på julebesøk hos sin datter og hennes kjæreste.

Det er alvorligheten i saken som gjør at påtalemyndigheten i utgangspunktet har bedt om at mannen skal være underlagt tre nye år i tvungent psykisk helsevern.

De sakkyndige kom frem til at 46-åringen hadde omfattende paranoide vrangforestillinger etter langvarig rusbruk da han tok livet av sin svigerfar. Derfor kunne ikke mannen dømmes til fengselsstraff etter rettssaken mot ham i 2014.

Mener han er frisk nok

Mannen har motsatt seg dette. I retten fortalte 46-åringen at han ikke lengre er på sikkerhetsposten ved Åsgård. I dag er han i jobb, og bor for seg selv, men er i kontakt med Åsgård i løpet av uken.

– I utgangspunktet har det gått veldig bra med tiltalte, sier aktor Lars Fause.

– Det har skjedd veldig mye i livet mitt siden den gang. Jeg var syk også det første året jeg var på Åsgård. I 2015 våknet jeg opp fra psykosen, da fikk jeg litt avstand til vrangforestillingene. Da var det flaut å se hvilken verden jeg hadde havnet i. Det hadde vært et slags mareritt.

Tiltalte forteller at han nå er opptatt av å ta grep om sin egen situasjon.

– Velfungerende mann

Også hans behandler gir tiltalte gode skussmål.

– Han er en velfungerende mann, og jeg tror nok han vil være rusfri. Han føler også et ansvar ovenfor sin samboer. Ett års behandling er det vi trenger, og etter det kan fastlegen overta. Da også ansvaret for at han får sine medisiner.

– Er det fare for at han kan ty til vold igjen?, spurte forsvarer.

– Nei, heller tvert imot. Han er svært rolig nå, svarte behandleren.

Mannens forsvarer skryter også av aktors frafall om straffkrav.

Når påtalemyndigheten kan se saken ut fra disse bevisene, og kan snu i motvind så fortjener det honnør, sier Ken Olav Warth.

Retten skal i løpet av de to neste ukene ta stilling til om vilkårene for å idømme tvungent psykisk helsevern er tilstede.