NRK Meny
Normal

Vurderer forurensningsbot

Kommunen fikk en bot på 250.000 kroner. Nå vurdere de å betale.

Det er Økokrim som har gitt Kragerø kommune en bot på 250.000 kroner.

Kommunen fikk forelegget som følge av straffesaken om brudd på forurensningsloven mot selskapet Petro Oil i fjor.

Rådmann i Kragerø, Ole Magnus Stensrud, viser til kommuneadvokatens innstilling når han uttaler seg i saken.

- Det er påvist at vi burde hatt bedre kontrollrutiner, og vi burde ha reagert på de forholdene som er avdekket etter hvert, sier han.

Kunne ha reagert før

Vil det si at dere kunne ha avdekket forurensningen tidligere dersom dere hadde fulgt kontrollrutinene?

- Nei, det vil jeg ikke si, fordi vi er utsatt for kriminelle handlinger, og tilsynet har ligget hos SFT. Det vil si at Kragerø kommune ikke har hatt noe ansvar i forhold til forurensningen, men det er klart at vi på selvstendig grunnlag kunne ha reagert før, sier han.

Ligger det i dette at dere mener at SFT ikke har gjort jobben sin?

- Det er sendt inn prøver med for høye verdier, og rapporter med mangler, så vi stiller jo et spørsmålstegn ved at SFT ikke har avdekket dette tidligere av SFT, sier han.

Han understreker at dette ikke vil få konsekvenser for ansatte.

- Dette skyldes systemfeil hos oss, og det er derfor vi ikke har fanget opp dette, sier Stensrud.

Og formannskapet i Kragerø får saken til behandling i neste uke.