NRK Meny

Vil ikke opprette mobbeombud

Fylkesrådmann vil ikke opprette et eget mobbeombud for de videregående elevene i Telemark. Fylkestinget vedtok i fjor å opprette et eget mobbeombud etter initiativ fra Kristelig Folkeparti. Fylkesrådmannen foreslår at fylkeskommunen isteden styrker elev- og lærlingeombudet med en tretti prosent stilling og utvider mandatet til også å gjelde mobbing.