NRK Meny

Vil ha mobbeombud i skolen

Drangedal kommune vil etablere eit mobbeombod, for å sikre eit godt psykososialt miljø i skolane. Kommunalsjef Erling Laland seier til Kragerø Blad Vestmar at kommunen har ein god handlingsplan mot mobbing, og gode rutinar for korleis konfliktsaker skal handterast. Når desse rutinane av ein eller annan grunn sviktar ønsker Laland at elevar og foreldre skal ha eit ombod å gå til.