Vil gi tilskudd til restaurering

Nå kan alle eiere av gamle, historiske bygg innenfor «company town»-området på Rjukan og Notodden søke om tilskudd til antikvarisk istandsettelse og tilbakeføring dersom bygget er fra verdensarvperioden før 1945. Målet med prosjektet er at byområdene som omfattes av verdensarven over tid blir satt i stand eller tilbakeført til opprinnelig stand, og at innbyggerne skal få veiledningsmateriell og økonomisk støtte til nettopp det.

– Vi håper så mange som mulige vil benytte seg av ordningen, sier verdensarvkoordinator Alexander Ytteborg i en pressemelding.

Frist for søknader er 15. juni 2016.

Riksantikvar Alexander Ytteborg
Foto: NRK